Květinová zahrada Florianus

Starou původně klášterní zahradu u františkánského kláštera a tzv. Klášteříčku založil roku 1759 zahradnický inspektor, zahradník a sochař Jan Antonín Zinner pro ovdovělou markýzu Marii Isabellu Černínovou. Zahrada sloužila k pěstování zeleniny, ovoce a bylin, ale také k okrasným účelům (kamenné fontány s delfíny). Františkáni zde ve svých zahradách poprvé v českých zemích začali pěstovat brambory (první zmínka je ze zámku již z roku 1623).

Po roce 1801 se začala zahrada rozprodávat mezi panské úředníky, zahrada postupně pustla a po r. 1849 ze zahrady zmizely všechny kamenné skulptury.

Vzniklo zde městské zahradnictví, které s různě dlouhými přestávkami funguje dodnes.

Dnes v areálu farské zahrady sídlí Trvalková školka a zahradnictví Florianus specializující se na produkci zahradních trvalek a bylinek. Zahrada je terasovitá a její atmosféru podtrhují masivní ohradní kamenné zdi a zárubní zdi jednotlivých teras. Polovina rozlohy zahrady – cca 3000 m² je určena pro ukázkové květinové výsadby na různých stanovištích.

Obnova ploch probíhá postupně – prohlédnout si můžete trvalkové rabato nebo suchomilný záhon nebo jen tak zažít klidnou atmosféru zahrady skryté v centru města.

Průběžně vzniká suchá štěrková nebo stinná lesní zahrada.

Plánována je zahrada bylinková a zeleninová. V zahradě najdete staré osvědčené druhy, rostliny atraktivní pro včely a motýly, nové odrůdy trvalek, ale i domácí botanické a nově introdukované druhy vytrvalých květin.

Adresa: Pražská 1286, 377 01  Jindřichův Hradec

Kontaktní údaje: Martin Charvát, tel. 607 800 424; florianus@email.cz; http://www.florianus.cz

Otevírací doba: v měsících duben – říjen denně mimo pondělí od 9.00 do 18.00, v sobotu od 9.00 do 12.00

Komentovaná prohlídka s průvodcem pouze po předchozí domluvě, bez průvodce vstup viz otevírací doba.

Placené vstupné pouze při komentované prohlídce s průvodcem (jinak vstup zdarma): dospělí 30 Kč, rodinné vstupné 50 Kč, vstup do 18 let zdarma.

kategorie
Jihočeský kraj
štítky
prodejna soukromá

Login

Lost your password?