Hmyz

Zlatoočka

Zatímco dospělci většiny druhů se živí nektarem, pylem a medovicí (sladké výměšky mšic), jsou jejich larvy žravými dravci lovícími mšice.

Vzhled – dospělec: zeleně zbarvený s velkýma, zlatě lesklýma očima. Čtyři průhledná, síťovitá křídla, které jsou v klidu složena nad tělem jako stříška.
Larva: 5-10 mm dlouhá, 3 páry nohou, 2 velká savá kusadla, ochlupené bradavky na zadečku, zbarvení žlutošedé se 2 načervenalými podélnými proužky.

Biologie: Přezimuje v bezmrazých úkrytech, samičky kladou několik set vajíček (vajíčka jsou opatřena tenkou, dlouhou stopkou) do blízkosti kolonií mšic. Larvy se živí mšicemi, roztoči, třásněnkami a křísy a kuklí se za 2-3 týdny. Mají až tři generace za rok.

Prospěšnost: Jedna larva sežere až 50 mšic za den nebo až 50 svilušek za hodinu. Larvy lze zakoupit a vysadit jako predátora hmyzu sajícího na rostlinách.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Vytvořit možnosti přezimování (např. nepromrzající kůlna, domeček pro zlatoočky).
• Na podzim ponechat holé stvoly trvalek jako zimní příbytek pro mnoho druhů hmyzu.
• Poskytnout v zahradě úkryt v podobě keřů a stromů a potravní nabídku pro dospělce v podobě kvetoucích rostlin.

zlatoocko

Střevlíci

strevlik

Ve střední Evropě se vyskytuje asi 900 druhů těchto dravých brouků aktivních většinou v noci. Na jídelním lístku střevlíků najdeme četné druhy škodlivého hmyzu a jeho kukly, larvy a vajíčka.

Vzhled: Až 40 mm velcí, většinou tmavě až černě zbarvení (lesklé, kovově třpytivé krovky), neschopní letu, dlouhé, silné nohy, dovedou rychle běhat.
Larvy jsou protáhlé a rovněž hbité.

Biologie: Většinou aktivní v noci, přes den se ukrývají ve spárách, mezi kameny, dřevem, v listí nebo v zemních dutinách.

Prospěšnost: Brouci spořádají až trojnásobek své vlastní váhy. Kořistí (též vajíčka a larvy) bývají nejrůznější housenky, slimáci, drátovci, ponravy, mandelinky atd., také larvy střevlíků jsou dravé.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin!
• Vytvořit stinné a vlhké možnosti úkrytu (hromady listí, dřeva, kamení).
• Poskytnout živý plot z planých keřů a druhově pestrou louku.

Lumci, lumčíci, parazitické vosičky

Drobné, pro člověka neškodné parazitické vosičky jsou cennými pomocníky při biologické regulaci škůdců. Jejich larvy totiž parazitují na řadě škodlivých druhů hmyzu.

Vzhled: Délka 0,5 až 30 mm, štíhlé tělo. Charakteristický je tenký vosí pas, zbarvení bývá často jasné, s tmavou skvrnou na předních křídlech. Kladélko většinou drobné, u některých druhů až 35 mm dlouhé.

Biologie: Dospělí lumci se živí pylem a medovicí. Jako biotop potřebují zahrady, okraje lesů, polní meze nebo remízy, ve kterých se vyskytují okoličnaté rostliny jako zdroj potravy a kopřivy jako refugium. Přezimují v listí, mechu, kůře nebo trsech trávy.

Prospěšnost: Larvy vnikají do těla hostitele (např. motýlí housenky, housenice pilatek, larvy much a brouků) a zevnitř je vyžírají.
Jako cíleně namnožený a odchovaný užitečný hmyz jsou parazitické vosičky používány pod sklem a u pokojových rostlin k hubení mšic, vlnatek a podkopěnek.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Zachovávat na zahradě okoličnaté rostliny a kopřivový kout.
• Výsadba živých plotů.
• Podporovat podrost a společenstva lesních okrajů a uklízet teprve na jaře.

Slunéčka

Slunéčka (neboli berušky) nejenže jsou považována za broučky přinášející štěstí, ale jeden dospělý jedinec navíc denně zahubí až 180 mšic! Larva slunéčka to během svého několikatýdenního vývoje dotáhne až na 800 kousků.

Vzhled: polokulovitý brouk, 5-9 mm velký, leskle červený s černými tečkami (sedmitečné, dvoutečné…); jsou také černožluté, černočervené a černé druhy; oranžově žlutá vajíčka, 0,4-2 mm velká; Larvy podlouhlé, 1,5–8 mm velké, modrošedé až černé, zčásti skvrnité.

Biologie: Většina druhů je dravá nebo se specializuje na padlí.
Přezimují ve škarpách, hromadách kamení, mrtvém dřevě, trsech trávy a kůlnách.

Prospěšnost: Jak dospělí brouci, tak jejich larvy pilně hubí mšice, svilušky a červce.
Australské slunéčko Cryptolaemus montrouzieri se vysazuje pod sklem proti vlnatkám. Žluté, americké slunéčko 22tečné požírá padlí.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin!
• Rozmnožovací koeficient slunéček je přímo úměrný potravní nabídce (mšice na keřích a planých bylinách jsou důležitými zdroji potravy!).
• Poskytnout možnosti přezimování (živé ploty, hromady kamení, mrtvé dřevo, kůlny…).

Mšicomorky

Zatímco dospělé mšicomorky se živí medovicí mšic, požírají jejich larvy samotné mšice. Proto se namnožené larvy mšicomorky používají k regulaci mšic.

Vzhled dospělce: 1–4 mm velké, dlouhé nohy, tykadla jako šňůrky perel, jemný vzhled. Larvy: podobné housenkám, zpočátku 0,3-0,5 mm velké a bezbarvé až světle oranžové, později asi 2,4 mm velké a oranžovočervené.

Biologie: Dospělé mšicomorky se živí cukernatými výměšky mšic (medovice). Čím více je mšic, tím více nakladou vajíček na rostliny obsazené mšicemi. Vylíhlé larvičky ochromí svou kořist vpichem jedu a poté mšici vysají.

Prospěšnost: Larvy mšicomorek či dravých bejlomorek se živí mšicemi, některé také sviluškami. Zvláště vybrané druhy se proto uměle množí a používají se k regulaci mšic pod sklem, v zimních zahradách a na pokojových rostlinách.

Podpora:
• Nepoužívání chemické ochrany rostlin.
• Zachování půdní pokrývky nebo trvalé pokrytí půdy na zahradě, aby se umožnilo chráněné přezimování mšicomorek.

msice

Pestřenky

Larvy pestřenek jsou pilnými pomocníky při hubení mšic, loví však i štítenky, svilušky, molice a křísky. K přilákání dospělců jsou nutné kvetoucí rostliny.

Vzhled: Dospělé pestřenky dosahují velikosti do 15 mm – podobají se vosám (někdy se jim říká vosenky), avšak nemají vosí pas. Poznávacím znakem jsou velké oči a vysoká frekvence pohybu křídel (dokážou stát za letu na místě nebo provádět všelijaké manévry). Larvy dosahují velikosti 10-20 mm, jsou zelené až žluté a podobají se malým slimáčkům.

Biologie: Dospělé pestřenky potřebují nektar, pyl a medovici. Vajíčka kladou do blízkosti kolonií mšic. Slepé larvy nabodávají svým ústním ústrojím mšice a vysávají je.

Prospěšnost: Larvy pestřenek jsou důležitými antagonisty mnoha druhů škodlivého hmyzu sajícího na rostlinách. Jedna larva může za 2 týdny spořádat až 700 mšic.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Bohatá a dlouhodobá nabídka květů (jehnědy vrb, okoličnaté a složnokvěté rostliny) na zahradě.
• Mnohostranná nabídka kvetoucích bylin v celé zahradě.

Škvoři

I když je škvor všežravec, dává přece jen přednost živočišné potravě. Zavěsíme-li květináče naplněné senem nebo koudelí (dnem nahoru), dosáhneme snadno toho, aby se nám na zahradě usídlil.

Vzhled: Černohnědý druh hmyzu se silnými kleštičkami na zadečku, dlouhými tykadly a velmi krátkými krovkami, délka těla 9–20 mm.

Biologie: Aktivní v noci, přes den se ukrývá ve spárách, puklinách nebo květináčích zavěšených jako příbytek pro škvory.
Přezimuje v půdě, samička klade až 100 vajíček, které hlídá a pečuje o ně. Mladí škvoři opouštějí koncem května hnízdo, má jen jednu generaci za rok.

Prospěšnost: Škvoři se živí převážně mšicemi, vlnatkami, sviluškami a dalším drobným hmyzem a jeho vajíčky. Mladí škvoři sežerou za noc až 50, dospělí až 120 mšic. Plody nakusují jen při nedostatku potravy, jejich prospěšnost však vysoko převažuje.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Zavěsit květináče jako denní úkryt pro škvory – měly by se dotýkat kmene nebo větve (snadnější osídlení). Plnicí materiál (koudel, seno, mech) každoročně vyměňujeme.
• Používat na trhu dostupné švoří „spací pytlíky“ – škvory v nich můžeme také snadno přemístit.

Login

Lost your password?