KLIMAGRÜN – Klimatická zeleň

Klimatická zeleň/Klimagrün/Klimagreen“ je zkrácený název mezinárodního projektu Rakouska a České republiky (INTERREG V-A), na kterém spolupracují regionální samosprávy, sdružení místních akčních skupin a další partneři.
V projektu se přenosem know-how vytváří společné postupy pro výsadby zeleně, které pomohou v adaptaci území regionálních samospráv Dolního Rakouska, Jižní Moravy a Jižních Čech na klimatické změny.
Projekt probíhá od 01.10.2017 a bude ukončen k 31.03.2020 (prodlouženo do 31. 10. 2020). Do projektu, jehož uznatelné náklady dosahují částky 1 mil. eur, jsou zapojeni partneři z pohraničí Česka a Rakouska a každý ze zapojených partnerů má vlastní přínos k realizaci tohoto pilotního projektu.
Cílem projektu je rozvinout v obcích, spolcích, u zemědělských podnikatelů a široké veřejnosti povědomí o klimatickém významu stromové zeleně a ukázat na celý rozsah ekosystémových služeb ovocných a neovocných dřevin v zemědělské krajině. Projekt bude sbírat a vybranou formou šířit informace, které budou sloužit pro vzdělávání široké veřejnosti. Informace budou publikovány na seminářích, komunitních setkáních, v článcích a publikacích. Budou vytvořeny společné metody pro výsadby a péči o zeleň v obcích. Pozitivní dopad celého projektu lze spatřit také v uplatnění inovativních metodik pro zlepšení ochrany půdy výsadbou vybraných dřevin.

Na projektu spolupracují partneři z Rakouska:

  • Země Dolnorakousko – Úřad Dolnorakouské zemské vlády / Land Niederösterreich – Amt der Niederösterreichischen Landesregierung jako řídící partner
  • Spolek Příroda v zahradě – Verein Natur im Garten – partner
  • Dolnorakouský agrární okresní úřad – Oddělení zemského rozvoje/Odbor ochrany půdy a zemědělství – Niederösterreichische Agrarbezirksbehörde – Fachabteilung Landentwicklung / Fachbereich Bodenschutz und Landschaftsgestaltung – partner

A na české straně:

  • Jihomoravský kraj
  • Jihočeský kraj
  • Krajské sdružení Národní sítě Místních akčních skupin ČR Jihomoravského kraje
  • Krajské sdružení NS MAS ČR Jihočeského kraje
  • Dobrovolný svazek obcí Mikroregionu Horňácko
  • Přírodní zahrada z.s.

Ke stažení – publikace, prezentace, videa

Projekt Edugard

Školní zahrady se stanou místem využití moderních vzdělávacích metod.

Celkem 6 partnerských organizací z ČR a Rakouska včetně spolku Přírodní zahrada z.s. si od září 2016 do srpna 2019 navzájem vyměňuje zkušenosti v oblasti zahradní pedagogiky a využití školních pozemků, areálů a zahrad jako místa pro vzdělávání žáků, a to v rámci projektu „Edugard ATCZ 65“.

Ve Velkém Meziříčí 21. a 22. listopadu 2016 došlo k prvnímu setkání expertů projektu. Zástupci zúčastněných organizací včetně spolku Přírodní zahrada jednali o vytvoření společného vzdělávacího rámce a možnostech rozvoje zahradní pedagogiky na obou stranách hranice. Školní zahrady mají v obou zemích více než stoletou tradici.

Děti a mládež mají stále mizivější vztah k přírodě, chybí jim povědomí o ekologických kolobězích a často mají omezené motorické a sociální kompetence. Proto mají experti za cíl opět vrátit zahradní pedagogiku víc do škol. Společně budou vyvinuty aktuální a prakticky orientované zahradně pedagogické nabídky pro pedagogy a žáky.

Přeshraniční dotazník ohledně využití školních zahrad a jejich vlivu na žáky, který je prováděn Vysokou školou pedagogickou pro zemědělství a životní prostředí ve Vídni a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích ve spolupráci s Přírodní zahrada z.s. a s dalšími partnery podpoří vývoj nových zahradně pedagogických vzdělávacích nabídek.

Tisková zpráva 7. 12. 2017

Tisková zpráva 5. 12. 2018

Nabízíme ke stažení publikaci, která vznikla v rámci projektu.

Kam za zahradní pedagogikou a stejná publikace v němčině Hier geht´s zur Gartenpädagogik.

"Zahradní turistika 2 v 1"

V ČR je v roce 2017 již 76 ukázkových přírodních zahrad a každoročně se připojuje 5-10 dalších. Zahrady jsou součástí nabídky zahradní turistiky a stávají se tak nejen cílem výletů, ale zároveň místem environmentálního vzdělávání, tj. představují turistiku a ochranu životního prostředí zároveň – jednoduše 2 v 1.

V rámci projektu spolek Přírodní zahrada zaktualizuje údaje všech majitelů ukázkových přírodních zahrad na stávajících webových stránkách www.prirodnizahrada.eu a www.veronica.cz/ekomapa a zásadně doplní na webu www.zahradnituristika.cz, kde jsou doposud z větší části pouze zahrady Jihomoravského kraje a kde jsou prezentovány nejen ukázkové přírodní zahrady, ale i historické parky a zámecké zahrady.

Vzniknou především propagační materiály brožurka Cesta k zahradní plaketě a mapa Zahradní turistiky, resp. ukázkových přírodních zahrad České republiky, což pozvedne prezentaci přírodních zahrad na profesionální úroveň. Bude realizováno školení pro majitele ukázkových zahrad a dojde k aktivnímu napojení na profesionály v oblasti cestovního ruchu.

Dále dojde mimo jiné také k dalšímu rozšíření sítě ukázkových přírodních zahrad prostřednictvím certifikací nových ukázkových přírodních zahrad a tím posílení zázemí pro zahradní turistiku. Projekt přispěje k rozvoji zahradní turistiky jako druhu šetrného cestovního ruchu a ekoturistiky. Projekt je realizován v roce 2017.

Projekt je realizován za podpory Ministerstva životního prostředí.

Login

Lost your password?