Hnojiva – udělej si sám

Pravý přírodní zahradník se bez většího množství nakupovaných hnojiv obejde. To nejdůležitější hnojivo, tedy kompost, ale i další drahocenná hnojiva si snadno vyrobí sám.

Můžeme si ho vyrobit ve vlastní zahradě a představuje základ přirozené výživy rostlin. Kompost je navíc zdrojem humusu důležitého pro půdní úrodnost a potravou pro půdní organismy. Další informace najdete v kapitole o kompostu.

Kromě toho existuje celá řada rostlin, které lze použít ke zhotovení tekutých hnojiv vlastní výroby. Základní materiál, který k tomu potřebujeme, najdeme skoro všude. Takto zhotovené rostlinné výluhy obsahují nejen důležité živiny, ale zvyšují také odolnost rostlin proti nemocem a škůdcům.

Hnojení – zásobení rostliny živinami

V zahradě můžeme hnojit lehce rozpustnými umělými hnojivy, anebo hnojivy organickými.

Aby se zachovala úrodnost půdy, musí se do ní vrátit živiny odebrané se sklizní. Tyto živiny jsou potřebné k růstu rostlin a k zachování jejich látkové výměny. Živiny jsou dodávány v minerální nebo v organické formě.

Organická hnojiva (kompost, kompostovaný hnůj)

 • Živiny se v půdě nacházejí z velké části v poutané formě a teprve činností půdních organismů jsou uvolňovány pro rostliny.
 • Plynulá výživa přizpůsobená růstu rostlin.
 • Ideální forma hnojení ve smyslu uzavřeného koloběhu živin.
 • Stabilní drobtovitá struktura vyžaduje organický materiál (humus).
 • “Krmí” se půdní organismy.
 • Formy trvalého humusu jsou cennou zásobárnou živin přístupných pro rostliny.
 • Biologická ochrana rostlin prostřednictvím půdních organismů (např.: půdní houbové organismy vytvářejí antibiotické látky, v trávicím traktu žížaly jsou usmrcovány škodlivé půdní organismy).
 • Zahradník je může snadno sám zhotovit – z organických odpadů vznikne kvalitní humus.
 • Je zdarma k dispozici.

Lehce rozpustná minerální hnojiva (takzvaná “umělá hnojiva”)

 • Mají rychlý účinek.
 • Obsahují živiny ve formě solí rozpustných ve vodě. Za dostatečné vlhkosti půdy přecházejí tyto živiny rychle do půdního roztoku, nezávisle na potřebě rostlin.
 • Velké nebezpečí předávkování (přehnojené rostliny jsou více napadány chorobami a škůdci).
 • Nebezpečí vymývání do spodní vody.
 • Energeticky náročná produkce (skleníkový efekt).
 • Musí být draze nakupována.

Organická obchodní hnojiva –ekologická alternativa

Když se stane, že nevystačíme s vlastními přírodními hnojivy (kompost, rostlinné výluhy), nabízí nám trh bohatou paletu organických hnojiv pro naši biozahradu.
Organická hnojiva se většinou vyrábějí z rostlinných nebo živočišných odpadních látek. Živiny jsou v nich z velké části vázané v organických sloučeninách a teprve při rozkladných procesech půdních organismů jsou postupně uvolňovány pro potřeby rostlin. Tím je zajištěno pomalé, avšak kontinuální zásobování rostlin živinami, přizpůsobené růstu rostlin.

Lehce rozpustná hnojiva obsahují živiny v minerální formě, takže jsou pro rostliny okamžitě dostupné. Rostlina je po rozpuštění granulí v půdním roztoku přijímá v plné dávce – bez ohledu na momentální potřebu. V důsledku toho může dojít k výskytu přehnojených rostlin, které jsou náchylnější vůči chorobám a škůdcům, přebytečné živiny (zvláště dusík) mohou znečišťovat spodní vodu.

Zelené hnojení – ozdravná kúra pro půdu

Zelené hnojení - svazenka

U zeleného hnojení se vybrané rostliny vysévají za účelem pokrytí půdy. Pozitivní účinky, které zelené hnojení má, zvyšují úrodnost půdy a při výběru příslušných bohatě kvetoucích rostlin může být rovněž pastvou pro oči.

Zelené hnojení je krátkodobé nebo dlouhodobější ozelenění půdy, aniž by zde byl záměr použité rostliny sklidit. Na zelené hnojení se používají vybrané druhy rostlin a jejich směsi.

Zelené hnojení plní následující účely:

 • zlepšování půdy, kypření podorničí
 • úprava vodního režimu
 • zastínění, ochrana před erozí
 • aktivace půdního života, tvorba humusu
 • potlačení plevele
 • poutání živin a zvyšování obsahu živin v půdě (poutání dusíku hlízkovými bakteriemi)
 • zvýšení výnosu následných plodin
 • potrava pro hmyz (včelí pastva) prostřednictvím kvetoucích rostlin
 • estetický a strukturní prvek díky bohatým květům (při výběru příslušných rostlin)

Varianty zeleného hnojení podle doby a způsobu založení:

 • předsev
 • meziplodina/podsev
 • dosev/zimní ozelenění

Login

Lost your password?