Zachraňme naše lesy

Naše lesy na mnoha místech plošně hynou. Potřebují nutně naši pomoc.

Kvůli nevhodně vysazeným smrkovým monokulturám, častějšímu suchu a chybám v hospodaření prostřednictvím velkých zakázek, ztrácejí nejen své kouzlo, ale hlavně své zdraví. Vznikají kalamity a stromy se těží ve velkém měřítku. Tam, kde si pamatujete krásný les, se objevují paseky a holoseče, ze kterých nejsou šťastní ani vlastníci lesů, ani návštěvníci. Jde to i jinak. Začít se musí od lesa.

Přidejte se k výzvě Hnutí DUHA.

Poslechněte si, co k situaci říká Jaromír Bláha z Hnutí DUHA a iniciativy Zachraňme naše lesy v DVTV Apel.

Login

Lost your password?