Cesta k zahradní plaketě aneb zapojte se do sítě přírodních zahrad

Jak na to?

Níže si prostudujte kritéria a podmínky pro získání zahradní plakety Přírodní zahrada nebo Ukázková přírodní zahrada. Můžete se ucházet pouze o jednu z nich.

Přihlášku do sítě Přírodních zahrad vyplňte pomocí on-line formuláře, který naleznete pod odkazem ZDE nebo si stáhněte jeho náhledovou pdf. verzi ZDE, která je určena také k tisku. Během několika dnů od odeslání žádosti o certifikaci se vám ozveme my nebo některý z našich regionálních partnerů a domluvíme se na termínu návštěvy. Certifikace zahrad je zpoplatněna dle aktuálního ceníku .

Cesta vede přes splnění kritérií přírodní zahrady

Kritéria „Přírodní zahrady“ je možné chápat jako příručku, která ukazuje, jak důležité a současně jednoduché je dát v našich zahradách prostor přírodě. Stručný přehled kritérií naleznete v letáku zde.

Kdo je vyznamenán zahradní plaketou „Přírodní zahrada“, má všechny důvody k tomu, aby byl na svou zahradu pyšný, neboť taková zahrada je cenným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Především si však bude vážit každého zvířete a rozmanitých rostlin, které si takovou zahradu zvolily za svůj domov. V roce 2020 evidujeme v České republice již 540 certifikovaných přírodních zahrad, z nichž 103 je ukázkových.

Udělení plakety přírodní zahrada je dvoustupňové. Základní plaketa Přírodní zahrada (malý ježek) a plaketa Ukázková přírodní zahrada (velký ježek). Více podrobností najdete v brožuřeCesta k zahradní plaketě.  V brožuře zatím nejsou zohledněny úpravy a rozšíření kritérií z roku 2021. Jejich podrobný popis ale najdete zde.

Zahradní plaketa "Přírodní zahrada"

Máte přírodní zahradu?
Pokud Vaše zahrada splňuje nejdůležitější kritéria přírodní zahrady, můžete se zapojit! Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení o tom, že ji obděláváte trvale udržitelným způsobem a že na ní hospodaříte ekologicky.

Ocenění Vám bude uděleno v rámci osobní poradenské návštěvy a zůstane Vám po celou dobu, kdy bude Vaše zahrada splňovat kritéria pro přírodní zahradu.

Zahradní plaketa "Ukázková přírodní zahrada"

Máte obzvláště krásnou či pozoruhodnou přírodní zahradu?
Chcete se podělit o Vaše znalosti tematiky přírodních zahrad a zkušenosti z vlastního přírodního zahradničení? Chcete ukázat Vaši zahradu nejen rodině, přátelům a známým, ale také předávat myšlenku přírodních zahrad široké veřejnosti? Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení toho, že jste ochotni tak učinit. Navíc se můžete stát součástí nabídky produktu zahradní turistiky.

Pokud Vaše zahrada splňuje nejdůležitější podmínky pro získání plakety Ukázková přírodní zahrada, můžete se zapojit! Více se dozvíte zde.

Kritéria přírodní zahrady

Podrobný popis níže uvedených kritérií naleznete v odkazu zde nebo v letáku Kritéria přírodní zahrady.

Základní kritéria (musí být splněna všechna)

☆ nepoužívat pesticidy*
☆ nepoužívat umělá hnojiva
☆ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy*

*Je možné používat prostředky na ochranu rostlin, které jsou povoleny pro ekologické zemědělství nebo odpovídají kritériím přírodního zahradničení.

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 7 ☆ ze 16)

☆☆ plané keře / živý plot z planých keřů*
☆☆ květnatá louka s planými rostlinami / přirozená louka
☆☆ květnatý trávník / přírodní trávník s planými bylinami
☆☆ listnaté stromy a domácí jehličnany*
☆☆ ponechání divokých porostů
☆☆ divoký koutek
☆☆ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☆☆ domácí / ekologicky cenné květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 ☆ ze 16)

☆☆ kompost / domácí kompostování (vermikompostér, bokashi)*
☆☆ “domečky“ pro zvířecí pomocníky
☆☆ využití dešťové vody*
☆☆ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů*
☆☆ mulčování*
☆☆ zeleninové záhony a bylinky*
☆☆ ovocná zahrada a bobulové keře*
☆☆ smíšená kultura / střídání plodin / zelené hnojení

Něco navíc (nepovinné)

☆ vodopropustné zpevněné plochy a cesty*
☆ nevytvářet světelný smog*
☆ zahrada je téměř bez plastů*
☆ péče o zahradu je přátelská k živočichům

*Pozitivní působení proti klimatickým změnám.

Login

Lost your password?