Cesta k zahradní plaketě aneb zapojte se do sítě přírodních zahrad.

Cesta vede přes splnění kritérií přírodní zahrady

Kritéria „Přírodní zahrady“ je možné chápat jako příručku, která ukazuje, jak důležité a současně jednoduché je dát v našich zahradách prostor přírodě.

Kdo je vyznamenán zahradní plaketou „Přírodní zahrada“, má všechny důvody k tomu, aby byl na svou zahradu pyšný, neboť taková zahrada je cenným příspěvkem k ochraně životního prostředí. Především si však bude vážit každého zvířete a rozmanitých rostlin, které si takovou zahradu zvolily za svůj domov. V roce 2020 evidujeme v České republice již 540 certifikovaných přírodních zahrad, z nichž 103 je ukázkových.

Udělení plakety přírodní zahrada je dvoustupňové. Základní plaketa Přírodní zahrada (malý ježek) a plaketa Ukázková přírodní zahrada (velký ježek). Více podrobností najdete v brožuřeCesta k zahradní plaketě.

Zahradní plaketa "Přírodní zahrada"

Máte přírodní zahradu?
Pokud Vaše zahrada splňuje nejdůležitější kritéria přírodní zahrady, můžete se zapojit! Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení o tom, že ji obděláváte trvale udržitelným způsobem a že na ní hospodaříte ekologicky.

Ocenění Vám bude uděleno v rámci osobní poradenské návštěvy a zůstane Vám po celou dobu, kdy bude Vaše zahrada splňovat kritéria pro přírodní zahradu.

Zahradní plaketa "Ukázková přírodní zahrada"

Máte obzvláště krásnou či pozoruhodnou přírodní zahradu?
Chcete se podělit o Vaše znalosti tematiky přírodních zahrad a zkušenosti z vlastního přírodního zahradničení? Chcete ukázat Vaši zahradu nejen rodině, přátelům a známým, ale také předávat myšlenku přírodních zahrad široké veřejnosti? Pomocí zahradní plakety můžete dát viditelné znamení toho, že jste ochotni tak učinit. Navíc se můžete stát součástí nabídky produktu zahradní turistiky.

Pokud Vaše zahrada splňuje nejdůležitější podmínky pro získání plakety Ukázková přírodní zahrada, můžete se zapojit! Více se dozvíte zde.

Jak na to?

Přečtěte si důkladně kritéria a podmínky pro získání zahradní plakety Přírodní zahrada nebo Ukázková přírodní zahrada. Můžete se ucházet pouze o jednu plaketu.

Vyplňte přihlášku ke stažení zde. Přihlášku zašlete na regionálně příslušnou pobočku, případně kontaktujte organizaci osobně. Certifikace zahrad je zpoplatněna dle aktuálního ceníku.

V nejbližší době vás bude kontaktovat organizací přidělený poradce – konzultant, který s vámi projedná další postup, termín návštěvy vaší zahrady apod. Tento poradce vás bude s nejvyšší pravděpodobností „provázet“ po celou dobu zapojení vaší zahrady do Sítě přírodních zahrad.

Kritéria přírodní zahrady

Základní kritéria (musí být splněna všechna)

☆ nepoužívat pesticidy
☆ nepoužívat umělá hnojiva
☆ nepoužívat rašelinu k úpravě a obohacování půdy

Prvky přírodní zahrady (musí být dosaženo minimálně 5 ☆ ze 14)

☆☆ živý plot z planých keřů
☆☆ přirozená louka, prvky louky
☆☆ divoké porosty
☆☆ divoký koutek
☆☆ mimořádná stanoviště (vlhká nebo suchá)
☆☆ listnaté stromy
☆☆ květiny a kvetoucí trvalky

Obhospodařování a užitková zahrada (musí být dosaženo minimálně 5 ☆ ze 16)

☆☆ kompost
☆☆ “domečky“ pro zvířecí pomocníky
☆☆ využití dešťové vody
☆☆ užívání k přírodě šetrných materiálů a postupů
☆☆ mulčování
☆☆ zeleninové záhony a bylinky
☆☆ ovocná zahrada a bobulové keře
☆☆ smíšená kultura/střídání plodin/zelené hnojení

Login

Lost your password?