Obhospodařování - správná péče o zahradu

Zahrada není jen místem odpočinku a zdrojem vitaminů, ale tvoří také cenné útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Dobré obhospodařování proto bere ohled na všechny aspekty zahrady.

Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů.
Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a půdní úrodnosti.

Milovník přírodní zahrady se snaží o maximální podporu přirozených dějů nebo tyto děje svými zahradnickými opatřeními napodobuje. Rozsah zásahů a opatření přitom omezuje jen na ty nejnutnější a jinak se cvičí hlavně v trpělivosti a důvěřuje působení přirozených regulačních mechanismů.

Jen když budete pracovat s přírodou, a nikoli proti ní, budete si moci dlouhodobě užívat splnění svých zahradních snů.

Půda

Hnojení

Kompost

Mulčování

Zalévání

Výsadba

Řez

Střídání plodin a smíšená kultura

Login

Lost your password?