Obec jako PŘÍRODNÍ ZAHRADA

Přírodní zahrada, z.s. podporuje české obce a města v ekologickém projektování a údržbě veřejné
zeleně. Veřejná prostranství, jako místa setkávání a odpočinku na čerstvém vzduchu, dotvářejí a
obohacují atraktivní vzhled obce.

Plaketa Obec Přírodní zahrada je oceněním toho, že se k přírodě chováte ohleduplně.

Lipová ratolest veřejná zeleň
Lipová ratolest, foto archiv: OŽP MM Jihlava

Proč o veřejnou zeleň pečovat ekologicky

Rozmanitě uspořádaná a bez chemických prostředků ošetřovaná zeleň zvyšuje kvalitu života obyvatel.

Ekologická péče o veřejnou zeleň je v ČR na úrovni pilotních projektů. Jsou realizována různá dílčí opatření, zejména v oblasti hospodaření s dešťovou vodou, výsadeb stromů apod. Často se hovoří o „klimatické zeleni“ a „modro-zelené infrastruktuře“. Tato opatření je možné ještě více podpořit nepoužíváním chemických prostředků.

Byly vyvinuty nové technologie, jako je využití páry, výkonné mechanické kartáče, které nahradí chemické odstraňování plevelů. Ve výsadbách umožní minimalizaci údržby správný výběr trvalek a dřevin, péče o půdu (mulčování).

Proběhly a probíhají u nás, zejména však v zahradničí, studie např. na vhodný výběr dřevin a rostlin pro klimatickou změnu. Některé publikace, které Vám pomohou při změně péči o zeleň naleznete ke stažení i na našich stránkách ZDE.

Ocenění „Přírodní zahrada“ je vázáno na základní kritéria:

 • Nepoužívat pesticidy* – citelně narušují přirozenou rovnováhu, ohrožují nebo silně zatěžují
  lidi a zvířata.
 • Nepoužívat umělá rychle rozpustná hnojiva – tato hnojiva zatěžují půdu, půdní život a vodu.
  Podporují rychlý růst rostlin a tím je vlastně oslabují.
 • Nepoužívat rašelinu a produkty obsahující rašelinu – těžbou rašeliny jsou ničeny vzácné
  biotopy rašelinišť, důležitých úložišť CO₂.

* lze použít prostředky povolené pro ekologické zemědělství v platném znění – více na www.eagri.cz
– Registr přípravků na ochranu rostlin

Obec OZ logo

Více informací naleznete např. v publikaci – “Sázíme a pečujeme o zeleň v obcích” – příručka pro
starosty a starostky JMK na téma výsadby a péče o obecní zeleň, která je volně ke stažení ZDE.

Další tematické materiály jsou na našem webu pod projektem “Klimatická zeleň” – volně ke stažení zde: www.prirodnizahrada.eu

JAK SE STÁT OBCÍ PŘÍRODNÍ ZAHRADA A ZÍSKAT PLAKETU?

Krok 1:

Kontaktujte nás pro úvodní poradenství k péči o veřejnou zeleň.

Ve spolupráci s našimi poradci vypracujete kroky a plán dalšího rozvoje ekologické zeleně.

Přihlášku k vyplnění a žádost o konzultaci najdete přímo ZDE nebo v náhledové pdf. verzi ZDE .

Veřejná zeleň
Ukázka veřejné zeleně – Tulln an der Donau, foto archiv: I. Machátová

Krok 2:

Projednejte toto rozhodnutí s vedením města, s občany. Usnesením Rady nebo Zastupitelstva obce ukážete, že je Vaše obec pevně rozhodnuta vytvářet k přírodě přátelské plochy zeleně. Návrh podkladu pro jednání a návrh textu usnesení naleznete ZDE.

Po přijetí usnesení vám bude propůjčena plaketa “Obec Přírodní zahrada”. Lhůta pro přechod na
úplnou ekologickou péči je dva roky.

Co získáte?

 • Možnost odborných konzultací
 • Vzdělaný personál údržby. To platí také pro externí firmy, které poskytují služby Vaší obci. Partneři projektu Přírodní zahrada, z.s. vás rádi podpoří základním i dalším vzděláváním.
 • Možnost výměny zkušeností se stejně smýšlejícími kolegy a odborníky, například při našich
  seminářích, školeních, workshopech a exkurzích

Letáček “Obec jako Přírodní zahrada” ke stažení ZDE.

„Realizováno v rámci projektu “Obce pro přírodu a ochranu klimatu” s podporou Ministerstva životního prostředí.

Materiál nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP“.

Login

Lost your password?