Vracíme zahradní pedagogiku do škol

Školní soutěž „Pěstuj, zkoumej, vyprávěj!“ v rámci projektu EDUGARD

Mnoho škol má své zahrady, které přímo vybízejí k učení se venku. Využívat zahradu jako prostor k rozvíjení vědomostí a dovedností žáků podpořila česko-rakouská soutěž Pěstuj, zkoumej, vyprávěj. Soutěž vyhlásilo na podzim roku 2017 pět organizací: Přírodní zahrada, Chaloupky, Lipka, Pedagogická fakulta JČU v Českých Budějovicích a Natur im Garten Tulln v Dolním Rakousku. Školní kolektivy během školního roku zpracovávaly vybrané téma – Zahradničení se zahradou i bez zahrady, Zahrada vypráví a Pokusy v zahradě.

V červnu všechny práce posoudila česko-rakouská porota, která projekty hodnotila s ohledem k věkovému složení skupiny, z hlediska naplnění cílů soutěže a daného tématu. Hodnotila také inovativnost, kreativitu a propojení teoretické výuky s praktickými zkušenostmi, ale také to, jak byly práce prezentovány.

K posouzení jsem dostali 60 velmi rozmanitých a krásných projektů ze 43 českých škol a 48 projektů z rakouských škol“ říká členka poroty Martina Petrová ze spolku Přírodní zahrada. Přesná čísla ukazují, že z Vysočiny to bylo 31 projektů z 21 škol (práce 550 dětí), z Jihočeského kraje se zúčastnilo 350 dětí z 9 škol se 13 projekty a z Jihomoravského kraje 330 dětí ze 13 škol se 16 projekty.

Nejvyššího možného počtu bodů 48 dosáhly třídy z Vysočiny – ZŠ Budišov, ZŠ Domamil, ZŠ Krásov domky, ZŠ Pyšel a ZŠ Oudoleň a také osmáci ze ZŠ a MŠ Čestice z Jihočeského kraje.

Iveta Machátová z organizace Chaloupky, která se na Vysočině dlouhodobě věnuje spolupráci se školami, konstatuje: Nadneseně se dá říci, že čeští partneři projektu sklízeplody svého mnohaletého úsilí. Ukázalo se, že naše práce není zbytečná. Děti i kantoři vnímají školní zahrady jako důležitou součást pro výuku na škole“.

Vítězné týmy pojedou do zahrad v rakouském Tullnu, kde pro ně bude připraven program. Na další zúčastněné čekají pobytové i jednodenní výukové programy v České republice realizované Chaloupkami, Lipkou a spolkem Přírodní zahrady.

Zde máte možnost prohlédnout si v krátké prezentaci projekty dětí jihočeských škol.

 

 

Login

Lost your password?