Ministerstvo zemědělství ustoupilo tlaku velkých zemědělců

V minulém čísle našeho newsletteru jsme vás s radostí informovali o slibu ministra zemědělství Tomana zakázat od ledna 2019 plošnou aplikaci nebezpečného herbicidu glyfosátu.

Bohužel, ministerstvo zemědělství pod tlakem velkých zemědělců ustoupilo od plánovaného zákazu glyfosátu a záměr zmírňuje – nově plánuje pouze zákaz použití na dosoušení před sklizní u obilovin a řepky. Plošné použití glyfosátu v zemědělství bude i po novém roce možné, stejně jako použití na veřejných prostranstvích.

Od původního záměru ministerstvo upustilo dle vlastních slov po komunikaci se zemědělskými svazy. Podle tajemníka Asociace soukromého zemědělství Jaroslava Šebka prý na trhu zatím není vhodná alternativa pro tento herbicid.

Zákaz přitom měl regulovat plošné použití tam, kde existuje jiný účinný postup: „Zákaz se bude vztahovat i na plošnou aplikaci těchto přípravků. To znamená, že je bude možné použít pouze cíleně v případech, kdy nebude možné použít jiný účinný postup. Jde o první z důležitých kroků, kterými chceme výrazně snížit používání glyfosátu,“ řekl ministr zemědělství Miroslav Toman při oznámení původního záměru.

Formulace zákazu tedy dávala zemědělcům možnost používat ho i nadále v případech, kde jiný postup není možný. Ustoupením od tohoto zákazu jsme tak bohužel přišli o možnost začít nahrazovat glyfosát tam, kde jiné účinné postupy existují. Těch je celá škála od preventivních a agronomických metod po mechanické, biologické nebo termické metody odstraňování plevele a je i na zemědělcích, odborných svazech i státních orgánech, aby takové metody aktivně hledali.

Zdroj: Hnutí Duha

Login

Lost your password?