Zahrada pro včely

Rakouská zahradnice poradí, jak si nevyhnat včely ze zahrady.

Nektarodárné a pylodárné rostliny mají v našem prostředí čím dál méně místa, což včely dostává do úzkých. Proto na jaře 2019 vydává nakladatelství Grada knihu Zahrada pro včely (Katrin Lugerbauer).

Vhodnou úpravou zahrady můžeme dosáhnout nejen vizuální rozmanitosti květin, lahodící oku zahradníka či majitele zahrady, ale i perfektního prostředí pro život včel. A přesto, že není nikdy pozdě, právě na jaře je nejvhodnější doba, kdy můžeme s úpravou zahrady začít.

Kniha Zahrada pro včely je poměrně útlá, má jen 96 celobarevných stran. Je však naplněna důležitými zahradnickými informacemi, řadou dvojstránkových fotografií dokazujících, že i „přírodní zahrada“, tedy zdánlivě neupravená, může vypadat působivě.

Někdy stačí změna v pracovním postupu nebo pochopení souvislostí, abychom živočichům a rostlinám poskytli lepší podmínky k životu. Přitom právě zahrada má potenciál stát se pro ně cenným útočištěm,“ píše Katrin Lugerbauer na úvod kapitoly věnované přírodním zahradám.

Obsahově je kniha komplexní a přitom prakticky zaměřená. V úvodu autorka seznámí čtenáře s krajinou, od které nelze zahradu oddělit. Obyvateli zahrad jsou ptactvo, hmyz i drobní živočichové. Důraz je kladen především na výběr takového sortimentu rostlin, který vytvoří vhodné životní a hnízdní podmínky pro včely medonosné, samotářky, čmeláky a další užitečný hmyz. Autorka se nevyhýbá ani kontroverznějším tématům jako je výsadba nepůvodních rostlinných druhů, tzv. neofytů. A připomíná, že zvláště na brzy jaře, kdy včelám chybí květy rostlin, mohou dostatek potravy poskytnout rozkvetlé – i ty nepůvodní – dřeviny.

Kromě četných fotografií obsahuje kniha i konkrétní osazovací plány pro různá stanoviště a biotopy. V závěrečné části najde čtenář v obsáhlé a přehledné tabulce také charakteristiku nektarodárných a pylodárných, planých i šlechtěných rostlin, včetně doby jejich květu.

O autorce

Katrin Lugerbauer vystudovala germanistiku a zeměpis ve Štýrském Hradci a řadu let vyučuje na různých školách v Horních Rakousích. Již v dětství se u ní probudil zájem o původní květenu domovského kraje mezi alpským podhůřím a Vápencovými Alpami, později se k její vášni pro přírodu připojilo i nadšení pro zahradní architekturu a fotografování.

Díky praxi v trvalkovém zahradnictví Sarastro, návrhům zahrad, soustavné péči o vlastní zahradu a rovněž i díky návštěvám cizích zahrad, samostudiu a výměně zkušeností s jinými zahradníky získala již v mla­dém věku obsáhlé znalosti o trvalkách, které spolu s neméně profesio­nálními fotografiemi publikuje na svém blogu.

Autorka žije v současnosti v hornorakouském údolí Kremstal a působí na více místech jako zahradnice.

Provozuje dvě webové stránky: www.geranium.at a blog hardy-geranium.blogspot.com

Login

Lost your password?