Zachraňme lesy

Minulý týden hlasovalo 30 klíčových poslanců a poslankyň Zemědělského výboru a Výboru pro životní prostředí poslanecké sněmovny o navržených změnách v zákoně o lesích. Návrhy mohly podle odborníků a lesních hospodářů pomoci k pestrým a zdravým lesům bez velkých kalamit.

I přes nadějné proklamace ministra zemědělství Tomana, úředníci ministerstva už před hlasováním zaslali poslancům a poslankyním výborů nesouhlasné stanovisko k navrženým poslaneckým změnám. A podle toho hlasování i dopadlo. Pouze poslanci Výboru pro životní prostředí přijali několik z 15 pozměňovacích návrhů. Konkrétně se jedná o prodloužení termínů pro zalesnění, což usnadní přirozenou obnovu lesa či ponechání suchých stromů na místě pokud, z nich již nehrozí šíření kůrovce. Odsouhlasili i zamezení zcizení státních lesů. O těchto návrzích se bude hlasovat přímo ve třetím čtení zákona.

Ale není vše ztraceno! Klíčové však bude podzimní třetí čtení zákona, kdy o změnách bude hlasovat celá Poslanecká sněmovna. Soupeřit s úředníky ministerstva není a nebude jednoduché. Poslance a poslankyně snad přesvědčíme fakty, která připravujeme s vědci a odbornými lesníky, exkurzemi do stabilních a krásných lesů, kde se hospodaří v souladu s přírodou, a veřejná podpora.

Pomozte lesům i vy. Připojte se k výzvě Zachraňme lesy.

Login

Lost your password?