České ekologické zahradní projekty mají na evropské úrovni šanci

V soutěži Evropská cena pro ekologické zahradničení 2019 v  kategorii Firemních zahrad uspěl i jeden z podaných českých projektů.

Jan Nussbauer, poradce spolku Přírodní zahrada, projektuje v rámci své firmy Herba Grata z Radonic především trvalkové výsadby. V letech 2014-2015 navrhl a zrealizoval firemní zahradu u sídla společnosti dm drogerie markt v Českých Budějovicích. A tento projekt si do Kremsu dojel pro jednu ze dvou zvláštních uznání poroty ve své kategorii. Srdečně gratulujeme, jak projektantovi, tak společnosti dm a děkujeme jim za jejich přínos k ekologii i estetičnosti našeho prostředí.

 

Vznik zahrady

Sadové úpravy v areálu sídla společnosti dm Česká republika představovaly nelehký úkol. Původní zpevněná plocha parkoviště byla zcela bez zeleně, pouze v zadní části pozemku byl zanedbaný kout s náletovými dřevinami.

Část asfaltu a betonu byla odstraněna a byla připravena pro výsadbu trvalkových záhonů. Trvalková společenstva byla vybrána s ohledem na extrémní podmínky – přehřívání zpevněných ploch, bez dodatečné zálivky.

Trvalková společenstva na slunečných i zastíněných plochách jsou doplněna drobnými cibulovinami, je zde zajištěno kvetení od jara do podzimu. Vedle estetického hlediska je důležitý i aspekt ekologický. Rostliny lákají velké množství užitečného hmyzu – včely, čmeláky i motýly. Pro hmyz a další bezobratlé živočichy jsou vybudovány úkryty – hmyzí hotely, hromádky dřeva , staré pařezy. Do stromů (původní náletové javory) byly zavěšeny budky pro ptáky, na budově byly umístěny i budky pro rorýse a netopýry. Na přízemních vedlejších budovách byly založeny zelené střechy s extenzivní suchomilnou vegetací. Funkce zelených střech je především patrná při zadržování dešťové vody, ta nemizí ihned do kanalizace, ale nasytí se jí střešní substrát a dochází k přirozenému odparu. Na jedné ze zelených střech byly umístěny i tři včelí úly, o včelstva se stará jeden ze spolupracovníků dm. Med vyprodukovaný těmito včelstvy byl rozeslán mezi spolupracovníky společnosti na filiálkách do celé ČR.

V části pozemku za budovou byly vysázeny popínavé dřeviny na opěrných konstrukcích, mnohé druhy nabízejí jedlé bobule pro ptactvo. Byl zřízen i odpočinkový kout pro zaměstnance – posezení uprostřed bylinkové zahrádky a pod vysokokmenem jeřábu. Bylinky jsou vysazeny do velkých přenosných nádob, jsou opatřeny popisky a spolupracovníci si mohou utrhnout bylinky na ochucení jídla nebo na čaj.

 

Login

Lost your password?