Dešťové zahrady
Když jsme před pár lety psali o dešťových záhonech, byl to pojem téměř neznámý. Dnes už mají dešťové záhony své místo na mnoha zahradách a někde dokonce i na pozemcích v majetku obcí. Dešťový záhon je cestou ke snížení ničivých důsledků povodní a přívalových dešťů.

Se stále rostoucím územním rozvojem přibývá zpevněných ploch a snižuje se přirozená možnost vsakování srážek do půdy a následného postupného vypařování. To přináší problémy s nedostatečnou kapacitou kanalizace i vodních toků. Každý litr vody, který odteče z našeho pozemku, může být tou pověstnou poslední kapkou, kterou přeteče protipovodňová hráz na spodním toku řeky, který je většinou hustě obydlen. Naopak, každý litr vody, který dokážeme na své zahradě zadržet, zpomalit, nechat vsáknout nebo odpařit, je skutečným reálným protipovodňovým opatřením, které nestojí miliony a zároveň zlepšuje kvalitu prostředí, v němž žijeme.

Dešťová zahrada (záhon) je atraktivně upravené snížené místo v naší zahradě, kam jsou svedeny a zachyceny srážkové vody ze zpevněných a nepropustných ploch (střechy, dlažba, cesty, parkoviště) okolo našeho domu. Je to velice jednoduchý způsob ke snížení povodňových rizik a udržení čistoty vodních toků, zlepšení kvality vody filtrací přes půdu, doplnění zásob podzemní vody, zlepšení mikroklimatu prostředí vyšším výparem, poskytnutí útočiště pro volně žijící živočichy, zvýšení biodiverzity na pozemku a v neposlední řadě zatraktivnění zelených ploch ve městech a obcích včetně nemalých úspor za zvyšování kapacity kanalizace.

Dešťová zahrada není jezírko, voda by se v ní měla zachytit, ale zdržet maximálně 72 hodin, než se vsákne nebo odpaří. Tím je zároveň vyřešen i problém komárů, jejichž životní cyklus trvá 7 až 12 dní.

Při použití původních rostlin dané lokality vzniknou nádherné bezúdržbové trvalkové záhony.

Velikost dešťové zahrady záleží na objemu srážkové vody odtékajícím ze střech a zpevněných ploch a na půdním druhu.  Pro dobře propustnou písčitou půdu je poměr sběrné zpevněné plochy k ploše dešťové zahrady 5:1, u méně propustné půdy horší kvality je doporučený poměr 3:1. Ideální je, když absorbuje veškerou dešťovou vodu, která na vaši zahradu spadne a běžně by odtekla z pozemku pryč. Pro rodinný domek je dostačující plocha deset až třicet m². Vychází-li potřebná plocha větší než 30 m², je lepší více menších ploch. Ideální hloubka dešťové zahrady je 15 až 30 cm se sklony svahů do 12%. Je-li dešťová zahrada hlubší, může zadržovat vodu déle než doporučovaných 72 hodin. Minimální vzdálenost od vašeho domu i od sousedů je 10 m, aby nedošlo k podmáčení základů.

foto: cs.wikipedia.org

Login

Lost your password?