European Award for Ecological Gardening 2021

Rádi bychom Vás nalákali k účasti v soutěži Evropská cena pro ekologické zahradničení 2021. Cenu již počtvrté vyhlašuje Evropská zahradní asociace, jejíž jsme členem. Soutěž je určena zahradníkům, projektantům, obcím a místním úřadům, vzdělávacím institucím a spolkům všech evropských zemí.

Do soutěže můžete podat již zrealizovaný projekt. České projekty zanechaly výraznou stopu již v minulých ročnících.

2015 – terapeutická zahrada Chaloupky Baliny – 3. místo v kategorii „Ukázkových vzdělávacích a tematických zahrad“

2017 – Bylinková zahrada Lu & Tiree Chmelar ve Valticích – zvláštní cena v kategorii „Návštěvnické zahrady“

2017 – mezi nominované projekty se probojovala Otevřená zahrada Brno

2019 – zahrada společnosti dm navržená Janem Nussbauerem (Zahradnictví Herba Grata) – zvláštní cena v kategorii „Firemních zahrad“

Přihlášky do soutěže můžete posílat do 31. 5. 2021. Nominované projekty budou vyhlášeny 15. 8. 2021.

Mezinárodní odborná porota posuzuje projekty dle následujících kritérií:

  • respektování přírody a biologické rozmanitosti
  • optimalizace ekologických procesů a metod v řízení zahrady
  • optimální ekologická péče a výběr rostlin v souladu s příslušným místem
  • zavádění inovativních a udržitelných myšlenek
  • zvyšování povědomí veřejnosti o ekologickém zahradnictví
  • sociální aspekty s modelovým charakterem

V každé kategorii bude udělena cena za vítězný projekt: speciální plaketa “Natur im Garten” a finanční odměna ve výši 1.000 EUR.

Sympozium a slavnostní předání cen se uskuteční 6.10.2021 na ostrově Mainau v Německu.

Přihlásit se a získat více informací v němčině a v angličtině můžete zde.


Evropská cena pro ekologické zahradničení je projektem pevně spjatým s půdou. Oheň, voda, země, vzduch – již řečtí filosofové považovali tyto čtyři elementy za základní prvky veškerého bytí: I čtyři světové strany a čtyři roční období ukazují, že čtyřka má pevné propojení se zemí a přírodou. Tato souvislost se dostává do popředí i ve čtvrtém ročníku soutěže, kterou vyhlásila Evropská zahradní asociace (European Garden Association).

Projekty lze podávat ve třech kategoriích:

1. Podpora biodiverzity v zahradách a ve veřejné zeleni

Biodiverzita neboli rozmanitost – rozmanitost biotopů, živočišných a rostlinných druhů, hub i mikroorganizmů. A zároveň důležitá rozmanitost prvků, šetrné zacházení s půdou a životním prostředím. Ochrana přírody začíná hned před našimi dveřmi.

Již zrealizované projekty se mohou týkat nejrůznějších ploch: firemních a školních zahrad, městských parků, veřejné zeleně i ploch navazujících na firmy a obytné domy. Předpokladem je, že tyto projekty podporují biodiverzitu, v ideálním případě přináší nové nápady a řešení a mají potenciál podnítit vznik nových projektů.

Zvítězit mohou inspirativní a ekologicky hodnotné projekty na veřejných, poloveřejných nebo soukromých plochách zeleně různé velikosti. Projekty s přidanou hodnotou pro lidi i životní prostředí a s přínosem pro zvýšení biodiverzity.

2. Zahrady, veřejná zeleň a zelené budovy připravené na klimatické změny

Klimatické změny nás staví před nové výzvy. Potřebujeme chytrá řešení k adaptaci našich zahrad a veřejné zeleně na klimatické změny. Hledáme zrealizované projekty, které vytvářejí přidanou hodnotu pro obyvatele a životní prostředí uvnitř sídel. Při hodnocení bude brán významný zřetel na vhodný výběr rostlin, inteligentní zacházení s dešťovou vodou, na zlepšení mikroklimatu a na zahradničení s ohledem na klimatické změny. V popředí stojí rovněž koncepce péče pro trvalou udržitelnost projektu.

Zvítězit mohou ekologicky cenné projekty na veřejných, poloveřejných nebo soukromých zelených budovách, které nezávisle na jejich velikosti umožňují různorodé využití a použití lokálních zdrojů, např. prostřednictvím využití materiálů z okolí (přírodní kámen, dřevo atd.). Projekty mají inovativním způsobem odrážet aspekty environmentální spravedlnosti, ochrany klimatu, získávání a využití energie.

3. Zahrady pro zdraví, péči a terapii

Zahrady a zeleň poskytují volný prostor, dobrodružství, relaxaci a základní podmínky pro život. Stále více zahrad a veřejné zeleně využívají nemocnice, rehabilitační a léčebná centra, zařízení pro handicapované osoby, domovy seniorů i školy a školky jako nástroj pro podporu zdraví a terapii. Toto rozšíření životního prostoru a spektra vnímání přispívá nejen ke zvýšení kvality života uživatelů, ale nabízí nové možnosti profesního zaměření pro personál v oblasti zdravotnictví. Zahrady pro zdraví, péči a terapii tak vytvářejí i novou formu spolužití.

V této kategorii se mohou přihlásit zahrady a zelené plochy nemocnic, domovů seniorů a terapeutických zařízení i zahradněterapeutická vzdělávací zařízení a jim podobné, které doplňkově podporují zdraví a duševní pohodu ve vlastní zeleni. Ke kritériím pro posuzování těchto projektů patří vzorová kvalita pobytu a péče i zapojení zeleně do koncepce terapií.

Zvítězí zrealizované projekty, které jsou ekologicky cenné a nachází se na veřejných, poloveřejných nebo soukromých plochách, a to nezávisle na jejich velikosti. Projekty umožňují různorodé využití a využívají lokální zdroje, např. prostřednictvím použití materiálů z okolí (přírodní kámen, dřevo atd.).

 

Login

Lost your password?