Seminář s exkurzemi pro zástupce obcí v České republice (Svachova Lhotka ad.)  18.-20.10.2021

Na úspěšnou letní akci pak ve dnech 18.-20.10.2021 navázal druhý seminář s exkurzemi pro zástupce obcí na téma ekologického plánování, realizace a údržby veřejné zeleně, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí České republiky a Česko-německým fondem budoucnosti. Zúčastnilo se ho na 35 zástupců měst a obcí a dalších odborníků z obou zemí, kteří kromě vzorových trvalkových výsadeb ve veřejné zeleni např. ve městě Strakonice nebo v obci Ševětín navštívili i Dendrologickou zahradu v Průhonicích a Zámecký park a Kouzelnou bylinkovou zahradu v Českém Krumlově.

Akce byla zahájena 18.10. v pozdních odpoledních hodinách příjezdem německé delegace a exkurzí po Dendrologické zahradě v Průhonicích, kde nás vedoucí zahrady Zdeněk Kiesenbauer provedl nejen po trvalkových výsadbách, ale i po dalších nádherných a zajímavých zákoutích zahrady. Hlavními tématy přednáškové části 19.10. ve Svachově Lhotce byla výsadba stromů a druhy a odrůdy ovocných stromů, vhodných pro veřejnou zeleň a podmínky zapojení obcí do sítě přírodních zahrad. V odpoledních hodinách následovala exkurze v Kouzelné bylinkové zahradě a v Zámecké zahradě v Českém Krumlově. K přátelské atmosféře neformální výměny zkušeností účastníků akce z obou zemí přispěla prohlídka pivovaru a destilérky Svachovka u Hotelu Svachovka, ve kterém akce probíhala.

Na program bohatý byl i poslední den konání akce. 20.10. byly v centru pozornosti především trvalkové výsadby Jana Nussbauera na náměstí v Ševětíně a v jeho Ukázkové přírodní zahradě a v zahradnictví Herba Grata v Radonicích. Závěr programu tvořily exkurze po Duhové zahradě u MŠ Holečkova a po trvalkových výsadbách a další veřejné zeleni Města Strakonice. Vrcholem exkurze ve Strakonicích pak určitě byly fantastické tematické výsadby kruhových objezdů.

Login

Lost your password?