Nově vytištěné materiály k projektu Městská zeleň

Jako podpora pro téma trvalek ve veřejné zeleni byly z německého jazyka přeloženy a vytištěny nové informační a vzdělávací materiály. Je to katalog “Dřeviny a trvalky, rostliny pro výsadby blízké přírodě” a informační list “Trvalkové výsadby ve veřejné zeleni – využití, péče a ukázky výsadeb”.

Jako podpora pro téma trvalek pro širokou veřejnost byl z německého jazyka přeložen a vytištěn informační list “Jak správně založit trvalkový záhon” a brožurka “Začínáme s přírodní zahradou”, kde je jedna z kapitol věnována také trvalkám.

Všechny materiály byly vytištěny v české verzi. V německé verzi jsou již všechny k dispozici.

Rakouský partner Natur im Garten, který realizoval projekt č. KPF-02-198 (jedná se o projekt typu B k našemu projektu) nechal přeložit do češtiny jeho dva nově vzniklé materiály, a to informační leták “Trvalky výsadby ve veřejné zeleni – atraktivní, ekologicky hodnotné záhony přizpůsobené změnám klimatu” a “Ozelenění popínavými rostlinami”. Německé verze brožur v pdf. formátu naleznete na webu partnera ZDE.

Zde naleznete příslušné soubory ke stažení:

Dřeviny a trvalky

Trvalkové výsadby ve veřejné zeleni

Jak správně založit trvalkový záhon

Začínáme s přírodní zahradou

Ozelenění popínavými rostlinami

Trvalkové výsadby ve veřejné zeleni

Materiály jsou k dispozici i v tištěné podobě. Pro případné zájemce budou k zaslání poštou nebo k dostání na našich akcích.

Publikace byly vydány v rámci přeshraničního projektu č. KPF-01-254 “Městská zeleň”, který byl realizován za podpory Fondu malých projektů v rámci Programu INTERREG V-A Rakousko – Česká republika.

Login

Lost your password?