Terapeutické zahrady
Přírodní zahrada Chaloupky o.p.s. Baliny

Člověk ve své dlouhé historii žil obklopen přírodním prostředím v bezprostředním kontaktu s přírodou. Život v urbanizovaném a technickém světě představuje pouhou jednu setinu procenta v evoluci lidí. Vyvíjeli jsme se v prostoru, v němž jednoznačně převládaly stromy, rostliny a zvířata, řeky, lesy, hory, jezera, kopce a travnaté krajiny. Příroda je pro náš imunitní systém a lidský organismus obecně naprosto nezbytná, potřebujeme ji, abychom vůbec byli schopni fungovat. Naše tělo a mysl se řídí zákony a rytmy přírody už po miliony let a moderní věda dnes jen potvrzuje starou známou pravdu o tom, že příroda léčí.

Léčivý vliv přírody na člověka je znám už dlouho v historii. Už v pravěku byly známy léčivé účinky rostlin a začaly se pěstovat pro vlastní potřebu. První příklady terapeutického a medicínského využití zahrady nacházíme ve starém Egyptě, kdy byly duševně nemocným členům královské rodiny doporučovány procházky po zahradě. Antičtí lékaři Hippokrates a Galén doporučovali pacientům mimo jiné práci na zahradě. V Evropě jsou známé bylinkové klášterní zahrady a postupně se zakládaly okrasné a parkové zahrady určené nejen k modlitbám, ale i odpočinku a relaxaci.

Dnes léčivého účinku přírody využívá zahradní terapie. Přírodní, a tedy také zahradní prostředí nabízí nepřeberné množství inspirace. Umožňuje člověku uvolnit negativní pocity, zvyšuje pozornost a koncentraci, odbourává stres, přináší odpočinek, má pozitivní vliv na fyzické i psychické zdraví. V přírodě i v zahradě můžeme trénovat paměť, jemnou a hrubou motoriku i naše smysly. Nacházíme zde prostor pro setkávání, relaxaci, pohyb, kreativní tvorbu, hry i (sebe)poznávání. Zahrada má tak mimořádný potenciál k terapeutickému využití.

Sociální centrum SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth (Rakousko).

Terapeutické zahrady jsou speciálně navrhovány tak, aby vyhovovaly potřebám cílové skupiny uživatelů a dalším terapiím, které mohou rovněž probíhat v zahradě (psychoterapie, muzikoterapie, zooterapie, arteterapie a další). Aby zahrada dobře fungovala ke svému účelu, musíme vědět, kdo bude zahradu využívat, k čemu má zahrada sloužit, jak se má stát součástí terapie. Vymezení zahradní terapie od pouhého pobytu v zahradě nebo zahradničení je dána zacílením. Všechny aktivity probíhají cíleně podle stanoveného plánu pod vedením zahradního terapeuta. Je určena pro všechny bez omezení věku, pohlaví, zkušeností ani zdravotní diagnózou.

Každá terapeutická zahrada je jedinečná a originální. Zahrada upravená pro pohybovou a senzomotorickou rehabilitaci bude vypadat jinak než zahrada určená k tréninku a rozvoji soběstačnosti, jemné motoriky a paměti. Jiná bude zahrada relaxační, jejímž cílem je obnova vnitřních sil a rovnováhy. Výrazná specifika mají zahrady určené dětem nebo zahrady pro nevidomé.

Zahrada pro seniory poskytuje oporu k chůzi i dostatečně míst k odpočinku. Cesty jsou s pevný povrchem a uspořádané do okruhů pro možnost procházky, kde se návštěvníci nemohou ztratit a vždy se vrátí k výchozímu bodu. Viz. foto Zahrada sociálního centra SeneCura Sozialzentrum Grafenwörth (Rakousko).

V zahradách pro nevidomé se uplatňují rostliny zajímavé vůní, hmatem nebo chutí. Doplněny jsou sluchovými a hmatovými prvky. Zahradou smyslů pro osoby s postižením zraku v Rudce u Kunštátu protéká potůček přes kaskády a jezírka a pomáhá v orientaci. Na začátku zahrady je keramická reliéfní mapa s popisky v Braillově písmu.

Dalším příkladem jsou keramické koule naplněné pískem, kamínky či šiškami. Při otáčení vydávají různé zvuky.

Tradiční venkovské květiny s výsadbou ovocných stromů jsou součástí zahrad pro seniory. Osázená políčka zemědělskými plodinami ukotvují v koloběhu roku a poskytují časovou orientaci pro osoby s demencí. Viz. foto Domov důchodců Proseč u Pošné.

Rozlehlá zahrada Domova Na Zámku v Nezamyslicích pro osoby s mentálním postižením umožňuje sadařství, pěstování polních a zahradních plodin i odpočinek.

Děti milují zákoutí, místa, kde mohou bádat, tvořit, nabírat zkušenosti. Čím více možností a podnětů zahrada nabízí, tím lépe. Je zde místo, kde se mohou přirozeně rozvíjet, procvičovat motorické dovednosti, trénovat sociální snášenlivost a chování, tříbit smysly.

Terapeutické zahrady pomáhají také v práci s psychiatrickými pacienty. Kromě léčebných účinků jim nabízí další možnosti, jak trávit volný čas. Viz. foto zahrada psychiatrické kliniky FN Brno.

Nemocnice milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze.

Při Nemocnici milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze vznikla léčebná zahrada napomáhající léčbě pacientů. Nabízí prostor pro ztišení, meditaci a relaxaci pacientů a jejich blízkých. Prosluněné prostředí zahrady napomáhá při léčbě pacientů.

V zahradách také dochází k bezpečnému prolínání světa osob se specifickými potřebami se „zdravou“ populací. Zahrada pečovatelského centra PBZ Retz v Rakousku (viz. titulní foto) nabízí poklidnou oázu pro seniory a zároveň začleňuje dětské hřiště s houpačkou, pískovištěm a lezeckým zařízením. Výsledkem je spojení mezi generacemi a samovolná komunikace.

Při využívání zahrady musíme dbát i na bezpečnost uživatelů v zahradě. Jedná se např. o funkční cesty (bez propadlin, schodnice bez přesahů …), vhodný výběr rostlin (pozor na trny, fotosenzitivní rostliny, jedovatost), ale také musíme zvážit, jakým způsobem se budeme o zahradu starat. Pro terapeutické využití se doporučuje mít zahradu bez chemikálií, tedy přírodní zahradu. Pak je bezpečná jak pro uživatele, tak pro živočichy, které můžeme během pobytu venku pozorovat a těšit se z nich.

Chcete-li se blíže seznámit se zahradní terapií a navštívit vybrané terapeutické zahrady, jsou pro Vás určeny následující exkurze:

  • Exkurze do terapeutických zahrad v Německu (Neulingen) v termínu 16. – 18.8.2023
  • Exkurze do terapeutických zahrad v Česku v termínu 13. – 14.11.2023

Autor článku: (zdroj fotografií)

Mgr. Alena Tomandlová Ruxová

zahradní terapeut

poradce přírodních a terapeutických zahrad

Chaloupky o.p.s.

Login

Lost your password?