Úkryty pro zvířecí pomocníky

Domečky

Kde chybí přirozené možnosti úkrytu jako mrtvé dřevo, hliněné stěny, duté stonky rostlin nebo rozpraskané zdivo, můžeme užitečným živočichům poskytnout příbytek vytvořením hnízdních pomůcek.

Příklady hotýlků pro hmyzí pomocníky:

Hnízdní pomůcky pro včely samotářky (instalovat na jižní straně, na místě chráněném před větrem a deštěm):

  • Polínko nebo trámek z tvrdého dřeva s různě velkými a dlouhými předvrtanými otvory (asi. 10krát delší, než je jejich průměr, konec otvoru uzavřený, piliny vyklepat, průměr otvorů 2–10 mm).
  • Svázat duté stonky jako např. stébla, stonky rákosu nebo bambusové tyčky a zastrčit do asi 10 cm dlouhých nádob.
  • Svázat mrtvé dřevo.
  • Blok z přírodního jílu opatřit otvory (konec uzavřený), Ø 6–8 mm.

Příbytky pro škvory (živí se mšicemi):

  • Květináč vyplněný koudelí nebo slámou pověsíme vzhůru nohama na strom (aby měl kontakt s kmenem nebo větví).

Hnízdo pro čmeláky:

  • Květináč (z poloviny naplněný senem nebo slámou) zahrabeme do země dnem nahoru, vletový otvor ve dně květináče (na úrovni země, průměr alespoň 15 mm) zakryjeme podloženým plochým kamenem (ochrana před deštěm). Včely samotářky a čmeláci samozřejmě potřebují v zahradě jako zdroj potravy také příslušné kvetoucí rostliny!

Hromada kamenů a větví

Nejpozději při prvním řezu živých plotů nebo ovocných stromů získáme spoustu větví a větviček – cenný materiál pro zahradu.

S částí materiálu, který získáme z řezu, můžeme vytvořit základ kompostové hromady nebo vyvýšeného záhonu. Jemnější větve můžeme nasekat nebo rozdrtit a zkompostovat.

Další část by však vždycky měla posloužit k vytvoření příbytku pro zvířecí pomocníky: hromada mrtvého dřeva. Kameny, staré dřevo, odpad z řezu keřů a listí můžeme uložit a vytvořit tak mnoho drobných skrýší pro zahradní organismy.

Hnízdní budky

Přirozené stromové dutiny jsou v dnešní kulturní krajině bohužel nedostatkovým zbožím. Jelikož podstatná část našeho původního ptactva patří k dutinovým ptákům, jsou tito ptáci při rozmnožování odkázáni na lidskou pomoc. Nejvhodnější hnízdní a životní prostory jim zajistíme zachováním starých stromů. Vedle přirozených dutin poskytují tyto stromy také potravu a biotop pro mnoho živočišných druhů.

Pokud takové předpoklady splněny nejsou, představují hnízdní budky vítanou alternativu.

Před jejich instalací však musíme pamatovat na několik důležitých zásad. Budky je třeba pravidelně kontrolovat a udržovat. K údržbě patří podzimní vyčištění, při kterém odstraníme také parazity žijící v hnízdní výstelce. Pro bezproblémovou údržbu by budky měly být snadno snímatelné a měly by se dát jednoduše otevírat.
Správné místo pro hnízdní budku je světlé, není však vystaveno palčivému slunci. Vletový otvor by měl směřovat k východu.

Vhodným materiálem ke zhotovení hnízdní budky je dřevo nebo dřevobeton. Umělé hmotě, kovu nebo hlíně bychom se kvůli jejich nedostatečné izolaci a větrání měli vyhnout.

Hnízdní prostor a vletový otvor musí být přizpůsobeny příslušnému ptačímu druhu. Sýkora koňadra: rozměry základny min. 12 x 12 cm, výška min. 20 cm, vletový otvor o průměru 32–34 mm. Pro sýkoru modřinku stačí vletový otvor o průměru 27 mm.

Informace o hnízdních budkách: www.birdlife.cz

Ptáci potřebují nejen místo k hnízdění, ale také dostatek hmyzu k odchování mláďat. Vyvarujte se proto použití pesticidů! Jen přírodně obhospodařovaná zahrada poskytuje ideální podmínky!

Login

Lost your password?