Kam za zahradní pedagogikou – katalog výukových zahrad

Spolek Přírodní zahrada vydal v rámci projektu EDUGARD, spolufinancovaného z programu INTERREG V-A Rakousko – Česká Republika 2014 – 2020, katalog výukových zahrad z Čech, Vídně a Dolního Rakouska.

Zahradní pedagogika je podle projektu EDUGARD praktické environmentální a přírodovědné vzdělávání o zahradě a vztazích či procesech v ní probíhajících. Propojuje zahrad­nickou a pedagogickou činnost. Využívá zahradu s přírodními a látkovými cykly a biologickou roz­manitostí jako prostor pro rozvíjení teoretických znalostí a praktických dovedností žáků a studentů. Je založena na prožitkovém učení, vnímání všemi smysly a přímém kontaktu s organismy a přírodní­mi materiály. Pobyt v přírodní zahradě umožňuje žákům bezpečně získávat vlastní zkušenosti, zlep­šovat tělesnou kondici a manuální zručnost, rozvíjí osobní i sociální kompetence a posiluje pozitivní vztah k životu kolem nás.

V katalogu je prezentováno 17 výukových zahrad z České republiky (konkrétně z jižní Moravy, Vysočiny a jižních Čech) a šest zahrad z Dolního Rakouska a Vídně. Uvedené výukové zahrady můžete nejen navštívit a inspirovat se, jak může taková výuková zahrada vypadat, jaké prvky může obsahovat, ale na zahradách můžete absolvovat i výukový program nebo se naučit, jak využívat zahradu pro školní výuku. Pro další informace o každé z výukových zahrad a vzdělávacích programech v nich si neváhejte stáhnout náš katalog.

Login

Lost your password?