Význam stromů a keřů v zahradách

Stromy a keře plní v zahradách různé funkce. Dekorativní solitérní dřeviny mohou být opticky velmi působivým prvkem. Ekologicky je ale zvláště cenné, jsou-li vysazovány jako rozmanité smíšené pásy (živé ploty). Ve volné krajině najdeme výhradně druhově bohaté a strukturované pásy křovin. Takové křoviny poskytují četným druhům zvířat potravu a životní prostor, zároveň jsou opticky poutavé a osvěžující pro pozorovatele.

Pro děti jsou keře zdrojem materiálu na hraní ve formě větví, vrbového proutí, listů, květů a plodů. Keřové houští je oblíbeným místem ke hraní, poskytuje úkryty a pocit bezpečí. Malí přírodovědci zde činí zajímavá pozorování a získávají zkušenosti s přírodou.

Správně založený křovinatý pás zlepšuje mikroklima v zahradě a zvyšuje stín a vlhkost. Po celý rok nás těší rozmanitostí květů, plodů a barev svých listů stejně jako ptactvem a dalšími živočichy, které ukrývá. Kromě toho poskytují keře zábranu před nežádoucími pohledy sousedů a kolemjdoucích.

Příklady skladby živého plotu

Pestrý živý plot

Živé ploty pro malé zahrady

Stříhaný živý plot

Corylus avellana – líska obecná
Euonymus europaeus – brslen evropský
Cornus mas – dřín obecný
Cornus sanguinea – svída krvavá
Sambucus nigra – bez černý
Viburnum opulus – kalina obecná
Philadelphus coronarius – pustoryl věncový
Staphylea pinnata – klokoč zpeřený
Lonicera caerulea kamtschatica – zimolez kamčatský (kamčatská borůvka)
Rosa gallica, R. majalis, R. pimpinellifolia, R. glauca, R. pendulina – plané růže
Syringa vulgaris – šeřík obecný
Buddleja davidii – komule davidova
Ribes nigrum x Ribes uva-crispa – josta
Sorbus aucuparia – jeřáb ptačí

Ribes alpinum – rybíz alpínský
Lonicera caerulea – zimolez modrý
Rosa pimpinellifolia – růže bedrníkolistá
Viburnum opulus ‘Compactum’ – kalina obecná
Rosa glauca – růže sivá
Sorbus chamaemespilus – jeřáb mišpulka
Cytisus scoparius – janovec metlatý
Cytisus nigricans – čilimník černající

Ligustrum vulgare – ptačí zob obecný
Acer campestre – javor babyka
Carpinus betulus – habr obecný
Lonicera xylosteum – zimolez obecný

Login

Lost your password?