Kompost – přirozená věc

kompost

Všechny rostlinné látky se dají znovu zhodnotit, neboť příroda nezná žádné odpady. V trvale udržitelném koloběhu se odumřelé části rostlin přeměňují na humus, z něhož opět vzniká nový život.

Kompost ve vlastní zahradě je ideálním obrazem hospodaření v koloběhu, které se ve volné přírodě skutečně odehrává. Hromada kompostu by proto neměla chybět v žádné zahradě!

Vlastní kompost místo nakoupené rašeliny!
Těžba rašeliny nenávratně ničí ekologicky cenná rašeliniště, rašelina se navíc musí dopravovat na velké vzdálenosti.

Co patří na kompost?

Čím rozmanitější je výchozí materiál, tím rychleji probíhá rozklad a přeměna. Pečlivý výběr a mísení výchozích látek jsou předpokladem hygienicky nezávadné kompostové zeminy s minimálním obsahem škodlivých látek.

Materiál vhodný ke kompostování:

 • všechen organický kuchyňský odpad (zbytky masa doprostřed hromady)
 • zbytky z čištění zeleniny, bramborové slupky, zbytky ovoce
 • skořápky vajíček
 • ostříhané nehty a vlasy
 • zbytky jídel (dát doprostřed hromady a zakrýt)
 • kávová sedlina
 • varné sáčky s čajem
 • popel (jen čistý dřevný popel v malých množstvích)
 • papír a lepenka (ne barevně potištěný nebo křídový)
 • posekaná tráva
 • jehličí, mech
 • plevele, plané rostliny (plevele se semeny vložit doprostřed hromady)
 • kořenové plevele jako bršlice, pýr a svlačec (nejprve ovšem nechat zaschnout na slunci)
 • piliny (jen z neošetřeného dřeva a v malých množstvích, smíchat s vlhkým materiálem)
 • hnůj býložravců (křeččí, králičí, kravský, koňský hnůj)
 • vypleté rostliny, pokud možno před tvorbou semen

Chyby při kompostování

Materiál nevhodný do kompostu:

 • odpady, které obsahují umělou hmotu, sklo nebo kov
 • kameny
 • kosti, kůže
 • nerozdrcené nebo chemicky ošetřené dřevo (lak, nátěry)
 • vařené zbytky masa – vložit doprostřed hromady a zakrýt
 • nedopalky cigaret
 • barevně potištěný nebo křídový papír
 • obsah pytlíků z vysavače
 • plínky s umělohmotnou fólií
 • popel z hnědého nebo černého uhlí a briket, zbytky z uhlí ke grilování
 • kupovaná podestýlka drobných zvířat
 • fekálie

Výměšky masožravých zvířat mohou obsahovat choroboplodné zárodky, které odolají i vyšším teplotám. Proto je raději nekompostujeme. U podestýlky býložravých zvířat dbáme na to, aby stelivo bylo jednoznačně deklarováno jako „kompostovatelné“.

Kompostovací nádoby

Kompostovací nádoby jsou k dostání v nejrůznějším provedení a velikosti. Vyberte si model, který bude co do velikosti a použití vyhovovat podmínkám vaší zahrady.

Minimální velikost kompostovací nádoby by neměla být menší než 1 m³. Jestliže je nádoba menší, kvůli příliš malému množství kompostovaného materiálu nefunguje náležitě horká fáze přeměny.

Množství kompostu získané z jednotky plochy:
Smíšená zahrada (ovocná, zeleninová a okrasná zahrada): asi 2 kg na m²
Čistě okrasná zahrada (převážně trávník a konifery): asi 1 kg na m²
Okrasná zahrada s listnatými dřevinami a trvalkami: větší objem
Kuchyňský odpad: 50–100 kg/osoba/rok
Strukturní materiál na provzdušnění: 50 kg/osoba/rok

Základní pravidlo:
Čtyřčlenná rodina vyprodukuje při velikosti zahrady 300 m² za rok asi 1.000–1.400 kg biologického odpadu. Vzhledem k neustálému rozkladu a sedání kompostovaného materiálu jsou nutné dvě nádoby o objemu 400–600 litrů.

Login

Lost your password?