Mokřadní biotop

Voda působí v našich zahradách v mnoha ohledech nanejvýš pozitivně a zahradu oživuje. Avšak bez ohledu na to, v jaké formě a velikosti vodu do své zahrady začleníte, měli byste dodržet několik základních pravidel.

Aby vodní plocha zahradního jezírka úplně nezarostla, měla by být pokud možno i malá jezírka zakládána tak, aby v nejhlubším místě dosahovala hloubky alespoň 80 cm. Od této hloubky už většina vodních rostlin a především rostliny rostoucí v zóně mělké vody nemohou kořenit. Navíc se tak dosáhne toho, aby jezírko ani za studené a dlouhé zimy úplně nepromrzlo. Ponecháním prudkého břehu na jedné straně jezírka ušetříme hodně místa.

Optimální je zastínění vodní hladiny přes poledne, aby se zabránilo přílišnému ohřátí vody. Zahradní jezírka působí nejpřirozeněji, když je založíme na nejhlubším místě zahrady. Jezírko založené na kopečku působí spíše uměle. Z vykopané zeminy můžeme vytvořit kopeček vedle jezírka. Jezírko bychom však nikdy neměli posadit do vykopané zeminy.
Abychom zabránili kapilárnímu proudění vody, musí fólie těsnící jezírko v každém případě vyčnívat ze země, jinak bude okolní půda vodu z jezírka vytahovat. Fólii můžeme při utváření břehů zakrýt kameny nebo pomocí jiného stavebního opatření, tak aby nebyla vidět.

Řasy v jezírku

Aby problémy s řasami vůbec nenastaly, je třeba vzít již při plánování v úvahu několik důležitých pravidel. V každém případě bychom měli zabránit příliš vysokému obsahu živin ve vodě jezírka.

Problémy s řasami se často vyřeší jedna dvě, třeba na jaře, kdy se situace zakrátko zlepší sama od sebe. Pokud však problém s řasami nepomine samovolně, musíme řasy vylovit, čímž z jezírka také odebereme živiny. V žádném případě bychom se neměli pokoušet vyřešit problém s řasami pomocí chemie. Řasy sice zahynou, poskytnou však velmi dobrou živnou půdu pro další generaci řas.

Také přítomnost ryb v jezírku podporuje tvorbu řas. Od vysazení ryb do jezírka bychom měli pokud možno zcela upustit. Především karas zlatý, který se musí zvlášť krmit a navíc víří bahno, čímž může opět docházet k uvolňování živin, není zrovna nejvhodnější rybou do jezírek. Pokud tam již chcete ryby mít, potom vysaďte raději naše původní druhy, jako např. slunku obecnou nebo hořavku duhovou.

Základem řešení problému s řasami je zabránit tomu, aby se do jezírka dostávaly živiny. Při zakládání jezírka nasypeme dovnitř jen substrát s nízkým obsahem živin, jako např. hrubší či jemnější písek, hlínu nebo speciální nehnojené rybniční substráty. Humózní zahradní zeminu do jezírka v žádném případě nedáváme. Také bychom k obložení okrajů jezírka neměli použít kameny obsahující vápník, neboť vedou ke zvýšení pH, což zase napomáhá tvorbě řas. Jakmile se vytvoří silnější vrstva bahna, měli bychom ji šetrně odstranit.

Vhodné je také několikahodinové zastínění jezírka během dne a celkově velké, resp. co nejhlubší jezírko s velkou vodní masou, aby teplota vody v horkých letních dnech nevystoupila příliš vysoko.

Login

Lost your password?