Draví roztoči

Draví roztoči se se svýma 8 nohama řadí mezi pavoukovce. Jejich jídelníček tvoří háďátka, kořenoví roztoči (kořenohub), pancířníci a svilušky. Jejich přítomnost zabraňuje masovému rozmnožení těchto škůdců.

Vzhled: Velikost 0,3 až 0,5 mm (sametky jsou velké 2,5 mm, jasně červené), jednodílné, zavalité tělo (tvar kulatý, podlouhlý nebo vakovitý), 8 nohou (larvy mají 6 nohou), zbarvení žlutě hnědé až červené.

Biologie: Mezi dravými roztoči jsou druhy, které žijí na rostlinách, i druhy žijící na půdě a v půdě. Ve víceletých kulturách (ovocné sady, vinice) zabraňují expolzivnímu rozmnožení škodlivých roztočů.

Prospěšnost: Draví roztoči udržují pod prahem hospodářské škodlivosti nežádoucí druhy roztočů v sadech a vinicích.
Některé dravé druhy se cíleně chovají k vysazování pod sklem, na pokojové rostliny nebo ve vinicích a ovocných sadech. Podle druhu pak slouží k regulaci výskytu svilušek a třásněnek. Sametku lze použít i proti mšicím, vlnatkám a menším housenkám.

Podpora:
• Nepoužívat chemickou ochranu rostlin.
• Šetrné zpracování půdy, střídání plodin, zelené hnojení (druhy žijící v půdě).
• Kontinuální nabídka pylu (= rostlinné složky potravy) prostřednictvím druhově bohatých lučních porostů.

Login

Lost your password?