portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

AREÁL ZÁCHRANNÉ STANICE PAVLOV

Přírodní zahrada při Stanici Pavlov, o. p. s. se nachází v areálu záchranné stanice mezi Světlou a Ledčí nad Sázavou. Využívá se především při vzdělávacích programech pro žáky mateřských, základních a středních škol, které souvisí s osvětovou činností záchranné stanice. Přírodní krásy zahrady však ocení i návštěvníci stanice, kteří sem přijíždí za zvířecími obyvateli.

Přírodní zahradu utváří několik tematických celků, které návštěvníkům přibližují možnosti zvýšení biodiverzity v zahradách v oblasti živočišné říše. V zahradě je možné vidět loggery – broukoviště, která jsou v blízkosti vstupu do stanice. Další částí je bylinková zahrada s hmyzím hotelem. Největším a nejvíce ceněným celkem, který je možné v zahradě zhlédnout, je mokřadní část se soustavou větších a menších tůní. V průběhu roku tady můžete spatřit čolka obecného, potápníka vroubeného nebo skokana hnědého, dále vážky, různé druhy šídel a mnoho dalších zajímavých organismů. Z rostlinné říše můžeme v průběhu vegetace vidět střídání jednotlivých skupin mokřadních trvalek a trvalek stinných míst v oblasti našeho malého lužního společenstva.

Brzy zjara se objevují kvetoucí koberce bledulí jarních, které střídají sasanky hajní a orseje jarní. Později se můžete potěšit blatouchy bahenními nebo zběhovcemi plazivými. Ve slunné části zahrady je vybudována suchá zídka pro plazy s přechodem do podmáčené části. Kompozici doplňují stavbičky z vrbového proutí nebo květnaté louky. Nověji v areálu vyrostla dřevěná pergola, která slouží jako
venkovní učebna pro děti, které navštěvují přírodovědný kroužek, nebo pro třídy MŠ a ZŠ, které přijedou na vzdělávací programy. Úplnou novinkou jsou dvě oddělená jezírka, ve kterých se zabydlely želvy nádherné, a ve druhém, bezpečně odděleném, čolci a další obojživelníci.

Adresa: Stanice Pavlov o.p.s., Pavlov 54, 584 01

Kontaktní údaje: Zbyšek Karafiát, tel. 734 309 798; zachranazvirat@stanicepavlov.cz; www.stanicepavlov.cz

Otevírací doba: 9:00 – 16:00

Date
25.5.2018
kategorie
Vysočina
štítky
výuková
Follow Us

Login

Lost your password?