portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio
portfolio

Zelený ostrov

Školní zahradu o rozloze asi 2 800 m2 najdete uprostřed sídliště Vltava mezi pavilóny školy.

Původně její plochu pokrývaly záhony se zeleninou a ovocný sad. V průběhu posledních let se však její tvář začala měnit.

Na budování zajímavých biotopů se podílely děti v rámci hodin Pracovních činností – na vše dohlíželi a pomáhali vyučující. Biotopy napodobují volnou přírodu. Jejich rozmanitost nám umožňuje rozšířit výuku přírodopisu, přírodovědy, výtvarné výchovy a dalších předmětů v terénu.

Již v roce 1980, krátce po otevření školy, byl vysazen ovocný sad. V současné době je mezi stromy podsadba inspirovaná permakulturou – keře rybízu, angreštu, bylinky, trvalky. Celé společenství doplňují měkké cesty z kůry, částečně porostlé pokryvnou vrbinou. Okrasné části s keři vévodí jezírko s průzračnou vodou a posezením pod převislou vrbou. Děti zde mají své úkryty před zraky učitelů. Zahrada nabízí i pohled na bylinkovou spirálu, suchou zídku, výsadbu suchomilných i jiných trvalek, hmyzí domek i smrkový lesík. Na podzim pod břízami sbíráme kozáky. Ptáci najdou potravu v podobě plodů různých keřů (jeřabiny, šípky, žaludy…). Ve smíšených výsadbách pěstujeme zeleninu, bylinky i květiny. Děti se také učí pěstovat rostlinky ve skleníku. Samozřejmostí je kompostování všech rostlinných zbytků.

Abychom dětem přiblížili zahrady našich předků, vysadili jsme několik tradičních odrůd ovocných dřevin – dřín, jeřáb, kdouloň, mišpuli, moruši, oskeruši, hloh, kdoulovec, rakytník, hlošinu i růži dužnoplodou. Zatím se zdá, že se jim u nás líbí, protože některé se již chlubí prvními plody.

Zvláštností naší zahrady je vzrostlý keř klokoče zpeřeného, jehož plody máme pro návštěvníky ve formě drobného dárku připravené.

Zahrada je tak místem pro výuku různých předmětů i pro relaxaci žáků o přestávkách nebo jen tak k zamyšlení a uklidnění.

Adresa: ZŠ a ZUŠ Bezdrevská, Bezdrevská 3, 370 11 České Budějovice

Kontaktní údaje: Marie Pešková, tel. 602 821 209; peskova@zsvltava.cz; http://www.zsvltava.cz

Otevírací doba: po domluvě

Date
21.5.2018
kategorie
Jihočeský kraj
štítky
školní
Follow Us

Login

Lost your password?