Stavební suť

Pro likvidaci stavební suti, odpadů a znečistěné zeminy existuje celá řada rámcových zákonných podmínek. Třídění odpadů a jejich minimalizace by měly být samozřejmostí i na soukromém staveništi!

Na tuto tematiku byste měli již před zahájením stavebních prací neustále zavádět řeč, i když to odborníci nebo pomocníci budou vnímat jako nepříjemné. Často pomůže již jen položení textilie, aby se zabránilo smíchání stavebních materiálů se zeminou. Díky takovému oddělení se podaří minimalizovat množství stavebního odpadu. To je cenným příspěvkem k úsporám nákladů.

Také k uložení jemného či hrubého písku a štěrku apod. je vhodné použít takovou dělicí vrstvu.

Rozhrnutí stavební suti, odpadu, zbytků cementu nebo dříví bychom měli ve vlastním zájmu důsledně zabránit.

Při likvidaci stavební suti je možné se obrátit na místně příslušný odbor životního prostředí, popřípadě stavební odbor, které jsou povinny poskytnout informace jak a kam odstranit stavební odpady. Další možností je specializovaná firma, která se zabývá jejich odstraňováním, případně místní stavební firma (ta nejenom ví, kde, co a jak zlikvidovat, ale může se jí i odstranění zadat).

Login

Lost your password?