Stromy a jejich ekologický význam

Stromy se těší velké oblibě – ať už jako strukturní zahradní prvek, zdroj stínu nebo biotop pro četné živočichy. Mohutnější exempláře můžeme bez přehánění označit za samostatné ekosystémy.

Školky dnes nabízejí téměř nekonečně široký sortiment dřevin. Majitel zahrady tak nezřídka stojí před dilematem volby. Velmi často se přitom rozhoduje ve prospěch zahraničních šlechtěných forem, protože mu tvar a barva jejich listů a květů obzvlášť padnou do oka. V takových případech se bohužel zapomíná, že zvolené šlechtěné odrůdy nebývají optimálně přizpůsobené našemu klimatu nebo že dokonce potřebují ochranu před mrazem.

Volba navíc může padnout na dřevinu, která je pro naše ekologické vazby naprosto bezcenná, protože naší původní fauně nemůže poskytnout ani potravu, ani životní prostor. Původní druhy stromů mají sice méně nápadné květy, poskytují však potravu a útočiště mnoha druhům hmyzu, ptáků a savců a přinášejí tak do naší zahrady život. Jejich nároky jsou přizpůsobené převládajícím podmínkám, a díky tomu jsou nenáročnými a odolnými průvodci celým zahradním rokem.

Utváření přírodní zahrady se stromy a keři

Svým vertikálním rozměrem stromy a keře člení zahradu, umožňují ohraničení jednotlivých užitných ploch, poskytují stín v horkém létě a pro mnoho zvířat představují životní prostor.

V neposlední řadě propůjčují stromy a keře zahradě v proměně ročních dob pokaždé nový vzhled a jsou tak živým zrcadlem ročního koloběhu.

Proto by stromy a keře neměly chybět na žádné zahradě. Rozhodnutí pro ten či onen druh stromů, resp. keřů závisí na mnoha faktorech, např. na velikosti zahrady, stanovištních poměrech nebo na požadavcích a potřebách uživatelů zahrady.

Login

Lost your password?