Fascinace vodou

Voda je život. Pro přírodní zahradu to platí zvlášť. Zahradní jezírka jako zdroje života pro člověka i zvířata propůjčují každé zahradě určitou kvalitu navíc. Může se jednat o  maličkou vodní nádrž nebo velkorysý vodní biotop určený ke koupání.

Malé vodní nádrže – velký účinek

Podle toho, jakou velikost nám dovolí zahrada a v neposlední řadě také naše peněženka, může být různý také způsob vytvoření zahradního jezírka. Pro menší zahrady nebo terasy jsou ideálním řešením malé vodní nádrže nebo kamenné mísy. Důležité přitom je, abychom nádobu asi z jedné třetiny naplnili štěrkem a abychom zabudovali malé „pobřežní zóny“. Toho dosáhneme pomocí maličkých kamenných zídek, které rovněž vyplníme štěrkem a osadíme vhodnými rostlinami. Jakmile se tento malý ekosystém zaběhne, nenajdeme zde za 2–3 týdny ani jednu komáří larvu.

Větší zahradní jezírka

Kdo si troufá do větších dimenzí, ten by měl dobře zvážit, jaký způsob zbudování jezírka bude nejlepší. I když většina mokřadních a vodních biotopů se vytváří pomocí fólie, existuje také možnost prefabrikovaných nádrží s jednotlivými zónami, anebo přirozená varianta s udusaným jílem.

Jezírka ke koupání

Vodní zahradní biotop určený ke koupání je takříkajíc největší majstrštyk přírodní zahrady. S vodní plochou o minimální velikosti 70 m² už nic nestojí v cestě úžasnému požitku z koupele v přírodním jezírku. Čím je jezírko větší, tím je také kvalita vody stabilnější. Kdo si nechává o takovém jezírku zdát, měl by se před realizací stavby v každém případě poradit s odborníky.

Pestré květy v zahradním jezírku

Díky správnému osazení rostlinami a velkoryse založenými pobřežními zónami se každé zahradní jezírko stane malým přírodním klenotem. Důležité je přitom vytvoření čtyř zón: okrajová zóna, bažinná zóna, zóna mělké vody a zóna hluboké vody. Nejlepší dobou pro výsadbu rostlin je stejně jako na „pevnině“ jaro nebo podzim. Kdo vlastní menší vodní nádrž, měl by se při osazování vyhýbat rostlinám s příliš bujným růstem. Například orobinec širolistý nebo úzkolistý nebo třeba vodní mor jsou vhodné jen pro větší vodní plochy.

Login

Lost your password?