Bahenní a vodní rostliny

Osázíme-li zahradní jezírko rostlinnými druhy, které se vyskytují v bližším okolí, ustálí se zde záhy přirozená rovnováha.

Vhodným výběrem nepříliš se rozrůstajících druhů rostlin docílíme nízké náročnosti na péči. Obecně lze u jezírek rozlišovat čtyři zóny.

Kolem jezírka se nachází poměrně suchá břehová zóna, která již není bezprostředně spojená s vodou jezírka. Sem můžeme vysázet např. kontryhel, plicník, udatnu, kosatec sibiřský nebo i stínomilné kapradiny a slunomilné trávy.

Mokrá břehová a bažinná zóna je ideální pro blatouch bahenní, kosatec žlutý, pomněnku bahenní a upolín.

Zóna mělké vody, sahající do hloubky asi 30 cm, je příbytkem žabníku, prustky, šmele a orobince. O silně bujícím rákosu bychom měli, pokud vůbec, uvažovat jen u velmi velkých jezírek.

Zóna hluboké vody je vyhrazena rostlinám vysloveně vodním a plovoucím. Rdesno obojživelné, lakušník, bublinatka a zapomenout samozřejmě nemůžeme ani na tu spoustu druhů leknínů.

Login

Lost your password?