Výsadba – položení základů

Kroky před výsadbou

 • vybrat druh rostlin
 • dbát na kvalitu sazenic
 • postarat se o šetrný převoz na místo výsadby

Výsadba

 • výsadbová jamka by měla být alespoň dvakrát tak veliká než kořenové baly
 • okolní půdu zkypřit a případně vylepšit zralým kompostem
 • dlouhé, zatržené nebo poraněné kořeny ostříhat
 • podle druhu rostliny zakrátit nadzemní výhony (viz řez)
 • zeminu důkladně nasypat do dutin mezi kořeny
 • instalovat drátěné pletivo jako ochranu kořenů před hryzci
 • dbát na správnou hloubku výsadby
 • stromky nesázet hlouběji než ve školce, počítat s následným sedáním půdy
 • dřeviny určené do živých plotů (např. habr, líska, javor babyka, hloh) můžeme vysazovat o něco hlouběji
 • na návětrnou stranu zatlouct (u stromů) opěrný kůl
 • kmen připevnit širokou páskou nebo provázkem (smyčka ve tvaru osmičky)
 • instalovat ochranu před okusem
 • vytvarovat dolík pro zalévání

Po výsadbě

 • rostliny řádně zalít
 • zvláště prostokořenné zboží v prvním roce pravidelně zalévat

Výsadba keřů

Naše původní keře mají tu velkou výhodu, že jsou-li vysázeny na vhodném stanovišti, bývají nenáročné na péči, zdravé a odolné. Kromě toho poskytují potravu a úkryt mnoha živočichům.

Doporučená doba výsadby
Prostokořenné zboží vysazujeme brzy na jaře a na podzim, rostliny v nádobách po celý rok.

Správná výsadba
Co se týče hloubky výsadby, můžeme dřeviny určené do živých plotů, jako jsou habr, javor babyka, líska a hloh, vysazovat i hlouběji než ve školce. Podpoříme tak tvorbu kořenových výhonů a tím i hustotu keře. Vysazujeme-li vedle sebe více bobulových keřů, měli bychom dodržovat minimální vzdálenosti mezi nimi.

Výsadba stromů

Stromky bývají často nabízeny jako prostokořenné zboží a musí se vysazovat v chladné polovině roku (jaro, podzim) v bezmrazém období.

Doporučená doba výsadby

 • citlivé ovocné druhy (meruňka, broskvoň nebo vlašský ořešák) vysazujeme nejraději brzy na jaře
 • jabloně a hrušně spíše již na podzim
 • vyhneme se velmi pozdním výsadbám (prosinec)
 • sazenice v nádobách (kontejnerech) lze vysazovat v průběhu celého roku

Sázíme-li v zahradě více ovocných stromů vedle sebe, musíme dbát na dostatečné vzdálenosti mezi nimi. Po výsadbě stromu na nové stanoviště nezapomínáme zalévat, hnojit, případně mulčovat.

Výsadba trvalek

Trvalky jsou víceleté byliny, jejichž nadzemní výhony na podzim uschnou nebo se zatáhnou. Příštího jara z kořenů opět vyraší.

Hrnkované rostliny můžeme po celý rok (bezmrazé období) vysazovat na venkovní záhon trvalek. Při zakoupení by měly být alespoň 1 rok staré a dobře zakořeněné.

 • Vyhýbejte se levnému zboží nabízenému v akcích v supermarketech.
 • Vyhýbejte se bujně působícímu skleníkovému zboží, které bylo vyhnáno umělými hnojivy. Takové rostliny bývají většinou velmi choulostivé a v drsné přírodě často neobstojí.

Vlastní výsev

 • Pokud je plocha určená k osazení větší, vyplatí se vypěstovat si vlastní sazenice ze semen!
 • Semena nebo jejich směsi si obstaráme u specializovaných prodejců.
 • Podle druhu vyséváme rostliny přímo nebo je předpěstujeme.

Výsevní zemina by měla být sterilní, jemně drobtovitá, spíše chudá živinami, s neutrálním pH (bez rašeliny, pH okolo 7).

Pro výsevní zeminu vlastní výroby vezmeme hlínu z krtinců a smícháme s trochou křemičitého písku.

Login

Lost your password?