Zahrada a stavba domu

Stavba domu je zároveň příležitostí k uskutečnění vlastního zahradního ráje. Pro zdárnou realizaci je nutné zahrnout zahradu již do plánování stavby domu.

Pro harmonické spojení stavby domu a zahradního pozemku by měla být dodržena tato základní pravidla:

  • zachovat a chránit stávající vzrostlé stromy
  • před zahájením stavby shrnout a uložit humózní ornici
  • spodinu ze stavební jámy uložit odděleně od ornice
  • obě hromady zeminy zazelenit (pomocí svazenky, měsíčku, lupiny, hořčice, hrachoru, ovsa …)
  • utužené podloží před nasypáním ornice zkypřit
  • s plánováním zahrady začít co nejdříve

Uloženou ornici nasypat ve vrstvě odpovídající pozdějšímu využití plochy (pod záhony trvalek a zeleniny 30 – 50 cm, u bylinného trávníku asi 20 cm, pod živinami chudou květnatou louku max. 5 cm). V případě pochybností si necháme udělat rozbor půdy.

Při likvidaci stavební suti, odpadu a znečištěné zeminy dodržovat zákonná ustanovení!

Login

Lost your password?