“European Award for Ecological Gardening 2023” – “Evropská cena pro ekologické zahradničení 2023”

Zatímco v roce 1974 čítala světová populace jen polovinu té současné, překročil podle propočtů OSN počet obyvatel v roce 2023 hranici 8 miliard. To je jen jeden z mnoha důvodů, proč bychom se měli začít zamýšlet nad zelenými plochami a zahradami. Je proto na nás, na lidech, abychom našli různá řešení a nápady na kvalitní veřejné prostory a dobrou společnou budoucnost.

„European Award for Ecological Gardening 2023“ oceňuje vynikající, realizované, vysoce kvalitní projekty a služby ve třech kategoriích, které mají základ v ekologickém zahradničení. Hledáme inovativní a udržitelné projekty, které mají modelový charakter, jsou navrženy způsobem blízkým k přírodě, ekologicky udržované a mohou také zahrnovat sociální a ekonomické aspekty. Zúčastnit se může kdokoli. Cílovou skupinou jsou zejména zahradníci, projektové kanceláře, obce a komunity, vzdělávací instituce a instituce zabývající se výzkumem, iniciativy a sdružení všech evropských národů.

„Natur im Garten“, zastoupená spolkovou zemí Dolní Rakousko a asociací “European Garden Association – Nature in the Garden International”, “Natur im Garten” GmbH a “Natur im Garten” Service GmbH, udělují tuto cenu jako uznání mimořádných ekologických zahradnických úspěchů. Celoevropské ocenění uděluje mezinárodní odborná porota. Porota vybere jeden vítězný projekt v každé kategorii. Všechny nominované projekty budou zveřejněny 15. srpna 2023.

Slavnostní předání cen a vyhlášení vítězných projektů se uskuteční 13. října 2023 v Innsbrucku. Vítěznému projektu v každé kategorii bude udělena cena. Ta se skládá z veřejného předání, speciální plakety a finanční odměny ve výši 1.000,- EUR.

Termín odevzdání: 15. listopadu 2022 – 31. května 2023.

Více informací naleznete na webu Natur im Garten v odkazu ZDE.

Projekty lze podávat ve třech kategoriích:

Kategorie 1: Veřejná prostranství (zeleň) šetrná ke klimatu

Vzhledem k tomu, že pro nás změna klimatu neustále představuje nové výzvy, potřebujeme inteligentních způsoby, jak upravit zelené plochy na veřejných prostranstvích. Z toho důvodu hledáme již realizované projekty, které představují přidanou hodnotu pro člověka i životní prostředí, ať už slouží jako místo pro poznávání přírody, prostor pro rekreaci, k ochlazování vzduchu nebo k redukci CO2. Současně je kladen důraz na inovativní použití rostlin vhodných pro dané stanoviště stejně tak jako hospodaření s dešťovou vodou, pozitivní vliv na mikroklima a v neposlední řadě zahradničení připravené na změny klimatu. Velkou roli hraje také koncept péče pro udržitelnost daného projektu.

Ocenění bude uděleno ekologicky hodnotným projektům na veřejných, poloveřejných zelených plochách s propustným povrchem a ochlazovacím efektem, včetně ozelenění budov, které lze využívat různými způsoby bez ohledu na jejich velikost a které do sebe začleňují region nebo okolí, např. původem použitých materiálů (přírodní kámen, dřevo atd.). Všechny předložené projekty by měly inovativním způsobem odrážet aspekty environmentální spravedlnosti, ochrany klimatu, výroby a využití energie.

Kategorie 2: Učíme se v zahradě – přírodní zážitkové zahrady ve školkách, školách a vzdělávacích zařízeních

Přírodní zahrada posiluje pozitivní vztah našich dětí a mládeže k přírodě, umožňuje prožívat  souvislosti a významně přispívá k rozvoji ekologického povědomí. Hledáme nové přístupy ze strany škol, školek, univerzit a dalších vzdělávacích institucí, které – po učiteli a dětech – chápou zahradu jako „třetího pedagoga“ a aktivně ji navrhly pro účely pohybu, sociálního a akčního učení.

Ať už je to spolupráce učitelů, studentů a rodičů nebo je zahrada navržena odborníky: Klademe důraz na inovativní, ekologické zahrady, které slouží jako rozmanité a praktické výukové prostředí pro různá témata a předměty, stejně jako aktivní přestávky, smyslové zážitky a volný čas.

Oceněny budou pedagogicky a ekologicky hodnotné projekty pro výuku a výuku na veřejných, poloveřejných nebo soukromých plochách zeleně. Lze je bez ohledu na jejich velikost rozmanitě inkluzivním způsobem využít pro bádání, objevování a zážitky z přírody pro malé i velké a začleňují také region nebo okolí. Kromě toho by se v předkládaných projektech měly promítnout i aspekty environmentální spravedlnosti a ochrany klimatu.

Kategorie 3: Návštěvnické zahrady se zaměřením na zvyšování povědomí lidí o větší biodiverzitě a ekologickém zahradničení

Ekologizace zahrad a zelených ploch podporuje druhovou rozmanitost a zlepšuje ekologickou rovnováhu. Z toho důvodu hledáme pro návštěvníky rozmanité plochy zeleně od revitalizovaných průmyslových zón a městských parků přes veřejnou zeleň, až po volná prostranství u firemních či obytných budov – se zvláštním důrazem na zprostředkování biologické rozmanitosti lidem a na důležitost ekologického zahradničení a udržitelného myšlení (myšlení v ekologických, ekonomických a sociálních souvislostech) jako symbolu ochrany životního prostředí a biologické rozmanitosti. Biodiverzita znamená rozmanitost – rozmanitost různých biotopů, bohatství živočišných a rostlinných druhů, hub a mikroorganismů. Rozhodující jsou také rozmanité struktury v přírodním provedení, šetrné zacházení s půdou a životním prostředím prostřednictvím ekologické péče. Ochrana přírody a druhů totiž začíná hned přede dveřmi domu.

Přáli bychom si pestrou směs realizovaných projektů, které podporují biodiverzitu a které se stávají vzorem pro ostatní a vyzývají k napodobování – vynalézavostí, novými přístupy či inovacemi a zároveň mají potenciál k iniciaci nových projektů.

Oceněny budou atraktivní, inspirativní a ekologicky hodnotné projekty na veřejných, poloveřejných či soukromých plochách zeleně, balkonech a terasách bez ohledu na jejich velikost, které představují skutečnou přidanou hodnotu pro lidi i životní prostředí a přispívají ke zvyšování biodiverzity.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………Základní informace k soutěži nebo třeba významná umístění českých projektů v posledních letech můžete dohledat v archivu našich článků v odkazu ZDE.

Článek z minulého ročníku soutěže, kde se umístil i jeden český projekt naleznete ZDE. Školské zařízení Lipka Brno převzalo ocenění za Zahradu u Řeky.

Slavnostní předávání ocenění "European Award for Ecological Gardening 2021"
Slavnostní předávání ocenění “European Award for Ecological Gardening 2021”

Login

Lost your password?