Archives

Prvorepubliková zahrada

Prvorepubliková zahrada

Prvorepubliková zahrada v Janovicích nad Úhlavou vychází z principů, které se v zahradní tvorbě používaly ve dvacátých a třicátých letech minulého století. Najdete tu proto výpravnou okrasnou část plnou růží, trvalek a kvetoucích keřů, takzvané bělidlo ke sportovním aktivitám i užitkovou zahradu. Plány původní zahrady se nedochovaly, inspirací se tak stal historicky doložený návrh venkovního…

Read more
Zahrada V koutě

Zahrada V koutě

Zahrada V koutě se nachází v Budkově na soukromém pozemku o rozloze 4300 m2.  Jedná se o propojení stylu venkovského, anglického a moderny. Zahrada je osázena převážně vysokými kvetoucími trvalkami, travinami, keři, listnatými stromy, živými ploty. Nechybí ovocný sad, hmyzí hotel a tajné místo v zahradě. Opravdový relax v dynamické zahradě nabízí měsíc srpen až…

Read more
Jedlá přírodní zahrada

Jedlá přírodní zahrada

Stará zahrada s domem byla koupena v roce 2002. Všechny staré ovocné stromy byly ponechány a podle permakulturních principů dosázeno keřové a bylinné patro. V zahradě jsou především jedlé rostliny, aby celou sezónu poskytovala nejrůznější druhy ovoce, léčivých bylin a jedlých trvalek. Je možnost si prohlédnout 20leté výsadby majitelky a podle sezóny i ochutnat plody méně známých…

Read more
Přírodní zahrada Kornatice

Přírodní zahrada Kornatice

Mladá zahrada venkovského typu s přímou návazností na krajinu, s velkou trvalkovou kompozicí, pastvou pro včely a motýly, a s obnovenou přirozenou mokřadní plochou. Vize zahrady: malá soukromá přírodní rezervace, podpora biodiverzity v zahradě, snadná udržitelnost, kreativní místo k setkávání, terapeutické místo – květiny jako brána do srdce Zahrada byla založena bez rašeliny a použití chemických a…

Read more
Zahrada smyslového vnímání

Zahrada smyslového vnímání

Ukázková přírodní zahrada je zahrada s prvky ovlivněnými člověkem. V první fázi bezpodmínečně splňuje kritéria pro udělení základní plakety – PŘÍRODNÍ ZAHRADA. Ukázková přírodní zahrada však tyto základní kritéria převyšuje a vyniká nad průměrnými nebo standardními zahradami. Zahrada při domově pro seniory Reynkova tyto požadavky splnila a 18.4.2019 získala plaketu PŘÍRODNÍ UKÁZKOVÉ ZAHRADY. Za tímto oceněním je…

Read more
Přírodní zahrada Jamky

Přírodní zahrada Jamky

Přírodní zahrada Jamky je prostorem pro život, pro sdílení a inspiraci. Panuje zde příjemné mikroklima vytvořené v překrásné krajině na pomezí Středních a Jižních Čech. Zahrada zahrnuje přírodní koupací jezírko, zeleninová políčka, trvalkové záhony, sad, multifunkční zrekonstruovanou stodolu, vyvýšené záhony, větrolamy, louky… Majitelé se snaží o uzavřený koloběh energií, ovce poskytují hnůj k pěstování zeleniny, voda…

Read more
Přírodní zahrada ekocentra Stolístek

Přírodní zahrada ekocentra Stolístek

Přírodní zahrada Centra environmentální výchovy Stolístek vznikla v místě původní školní zahrady. Nachází se zde množství ukázkových stanovišť jako je jezírko pro obojživelníky napájené z několika zdrojů, suchá zídka pro plazy, motýlí záhon se spoustou druhů aromatických trvalek, květnatá louka nebo jedlý les. Dále zde najdete různé ukázkové prvky jako jsou vyvýšené záhony, klíčová dírka, solární…

Read more
Zahrada U tchýně

Zahrada U tchýně

Zahrada je ostrůvkem divočiny uprostřed polí, která ji obklopují. Je plná různých tajemných zákoutí, stinných i slunných míst. Doslova rájem pro malé i větší živočichy. Dominantu tvoří vzrostlé stromy, které doplňuje důmyslný systém jezírek a potůčků. Velkou část zahrady tvoří bylinkové záhony a cestičky plné jedlých keřů. Zahrada je obohacena můstky, japonskými bránami Tori a…

Read more
Zahrada tichých zákoutí Šemanovice

Zahrada tichých zákoutí Šemanovice

Jedná se o trojčlennou zahradu nad Šemanovickým dolem, v jehož středu se nachází hrbatý skalní dům. Zahrada je místy široká a rovná, jinde úzká a šikmá až neschůdně strmá; ale ptáci a zvířata dobře ví, kde její poklady ukryté ve větvoví, nebo v křovinách objeví… Za vysokou třešní se nachází jezírko, mokré zátiší, plné života…

Read more
U starých švestek

U starých švestek

Jednoduchá soukromá zahrada ve svahu kolem roubenky z větší části ohraničená dřevěným plaňkovým plotem. Typická je především množstvím ovocných stromů, mezi nimiž převládá více jak dvacet původních stále plodících švestek, které jsou dále majiteli zpracovány k výrobě domácí slivovice a povidel pro vlastní potřebu. Z užitkových keřů v zahradě najdeme rybíz, angrešt, šípky nebo zimolez….

Read more

Login

Lost your password?