Tags: zahrada a stavba domu

Ochrana stromů

Ochrana stromů K poškození starého stromu stačí okamžik nepozornosti. Než ale naroste nový strom, trvá to desítky let. Způsobené škody se často projeví až za mnoho let a většinou už nejsou dávány do souvislosti s vlastní událostí. Proto by se poškození stromů mělo zabránit včasnými ochrannými opatřeními, neboť dodatečná sanační opatření bývají nákladná a většinou marná....
Read more

Stavební suť

Stavební suť Pro likvidaci stavební suti, odpadů a znečistěné zeminy existuje celá řada rámcových zákonných podmínek. Třídění odpadů a jejich minimalizace by měly být samozřejmostí i na soukromém staveništi! Na tuto tematiku byste měli již před zahájením stavebních prací neustále zavádět řeč, i když to odborníci nebo pomocníci budou vnímat jako nepříjemné. Často pomůže již...
Read more

Zemní práce

Zemní práce Před zahájením vlastních stavebních prací by měl být navržen koncept šetrného zacházení s terénem, půdou a rostlinami. Hrubý plán okolí stavby a jeho úprav by měl být hotov již před jejím započetím. Zahradní koncept: určení pozdějšího využití zahrady opatření na ochranu stávajících dřevin rámcové rozčlenění zahrady na jednotlivé části zafixování úrovní (např. vchody...
Read more

Login

Lost your password?