Archives

Pohádková zahrada

Pohádková zahrada

Naše pohádková zahrada má rozlohu 3550 m2 a skládá se ze dvou částí – ovocného sadu a interaktivní části zahrady. Obě části jsou využívány, jak ke spontánním pohybovým a badatelským aktivitám, tak i pro realizaci našich vzdělávacích záměrů. V pohádkové zahradě se najde místo pro odpočinek, pozorování, rozvoj smyslového vnímání a kreativity, ale i prostor…

Read more
Přírodní učebna ZŠ Komenského

Přírodní učebna ZŠ Komenského

Naše zahrada je určena především k výuce a pozorování živočichů. Od začátku je vedena tak, aby na jejím „území“ mohlo najít potravu a příbytek co nejvíce druhů, které je vůbec možno do centra města přilákat. Proto u nás najdete přírodní i umělé příbytky pro zvířata a živočichy. I výběr vysazených lučních rostlin podléhá tomuto pravidlu. Probíhá…

Read more
Zahrada u školy

Zahrada u školy

Školní zahrada, kterou celoročně využívají děti ze základní školy. Děti zahradu využívají o přestávkách, při výuce i odpolední družině. Zahrada je využívána rovněž k různým slavnostem a setkáváním s veřejností. Dominantou zahrady jsou vzrostlé, převážně listnaté stromy a keře. Součástí zahrady je velký trvalkový záhon, suchá zídka, jezírko, broukoviště, bylinková zahrádka, vyvýšené záhony, stavby z vrbového proutí, drobné…

Read more
Zahrada Školičky Kytičky

Zahrada Školičky Kytičky

Zahrada u soukromé mateřské školy je situována na jižním svahu na okraji města. Děti využívají hrací i edukativní prvky – hmatový chodník, venkovní zastřešenou učebnu, potůček a vodní prvek s mlýnky, domeček pro hmyz i čmeláky, pozorují a krmí kamerunské kozy ve výběhu, ochutnávají, očichávají a zpracovávají bylinky z bylinného svahu a ovoce z jedlého…

Read more
Školní zahrada da Vinci

Školní zahrada da Vinci

Současná podoba školní zahrady vznikla mezi červencem a říjnem roku 2015. Ke školním budovám MŠ a 1. stupně ZŠ byly dostavěny budovy bloku A, B a C (kuchyně s jídelnou, tělocvična a bazén, prostory pro druhý stupeň ZŠ a střední školu) Tím se zároveň hruba zdvojnásobil počet uživatelů zahrady (na cca 250 žáků a studentů…

Read more
ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč

ZŠ Kpt. Jaroše Třebíč

Úpravou školní zahrady jsou vytvořeny podmínky k tomu, aby trávit čas v zahradě a nenásilnou formou poznávat děje v přírodě mohli nejen žáci školy, ale také veřejnost z okolí školy. Uprostřed sídlištní zástavby chceme vytvářet prostor, kde se žáci budou moci učit venku, sledovat na vlastní oči přírodní procesy, mohou si zkoušet péči o rostliny…

Read more
Školní zahrada ZŠ Krásovy domky

Školní zahrada ZŠ Krásovy domky

Zahradu tvoří velký trvalkový záhon v prostoru před školou, s řadou okrasných jabloní a přírodní jedlá zahrada o velikosti asi 1000 m², obklopená školními budovami, vše uprostřed městské zástavby. Společně s dětmi jsme vybudovali několik stanovišť – kamennou bylinkovou spirálu, suché stanoviště se sukulentními druhy trav a bylin, velký zeleninový záhon se smíšenými kulturami, keřové porosty, vřesoviště s keříky…

Read more
Přírodní zahrada při MŠ Brno

Přírodní zahrada při MŠ Brno

Školní zahrada s mnoha didaktickými prvky pro prožitkové učení dětí (atlas dřevin, vodní prvek, přírodní amfiteátr, sbírka nerostů, vrbové prvky, přírodní kuželky, přírodní zvonkohra, přírodní prolézačky, meteorologický koutek, přírodní pohybové hry, hmatová lavička apod.) Je využit svažitý terén a rozdělení do několika tematických částí (indiánský totem s ohništěm, zeleninové záhony, okrasné záhony, bylinková zahrádka apod.)…

Read more
Školní zahrada ZŠ Přibyslav

Školní zahrada ZŠ Přibyslav

Zahrada je plně funkční, nabízí dobré podmínky pro výuku mnoha předmětů i pro hry a odpočinek. Všechny dřeviny i ostatní prvky na zahradě jsou opatřeny trojjazyčnými popisky. K výuce slouží altán – učebna v přírodě, k odpočinku ohniště, ke hrám hmatová stezka a vrbová chýše. Provoz zahrady je zcela soběstačný, k zalévání je využívaná dešťová voda, k přihnojování záhonků vlastní…

Read more

Login

Lost your password?