Tags: péče o zahradu

Střídání plodin a smíšená kultura

Střídání plodin a smíšená kultura

Střídání plodin a smíšená kultura Cílem každé přírodní zahrady je zachování zdravé půdy a úroda chutných plodů. Správné zařazování plodin k tomu podstatně přispívá. Naši prarodiče ještě znali důležitost každoročního střídání plodin při obdělávání své zahrady. Většinou se postupovalo podle pevného schématu, které mělo za následek stále stejnou rotaci pěstovaných plodin na jednotlivých záhonech. V důsledku...
Read more
Mulčování

Mulčování

Mulčování – ochrana půdy Mulčováním napodobujeme přírodní děj, při němž dochází k co nejrychlejšímu zakrytí obnažené půdy. Pojem mulčování pochází z angličtiny a označuje zakrytí půdy organickým materiálem. Co způsobí mulč Mulčování působí jako izolace a snižuje tak únik půdního tepla do okolí. Za chladných jarních nocí může namulčovaná půda zmírnit účinky mrazu na květy. Kvůli...
Read more
Zalévání

Zalévání

Voda znamená život Nejen lidé a zvířata potřebují životně důležitou vláhu, také pro rostliny patří voda k základním potřebám. Rozhodující je však jako téměř u všeho správné dávkování. Voda patří vedle kyslíku, oxidu uhličitého a slunečního světla k základním faktorům, které rostliny potřebují k růstu. Příjem vody se uskutečňuje téměř výlučně rostlinnými kořeny. Mnoho rostlin...
Read more
Výsadba

Výsadba

Výsadba – položení základů Kroky před výsadbou vybrat druh rostlin dbát na kvalitu sazenic postarat se o šetrný převoz na místo výsadby Výsadba výsadbová jamka by měla být alespoň dvakrát tak veliká než kořenové baly okolní půdu zkypřit a případně vylepšit zralým kompostem dlouhé, zatržené nebo poraněné kořeny ostříhat podle druhu rostliny zakrátit nadzemní výhony...
Read more
Řez

Řez

Řez – fazóna pro stromy i keře Řez slouží jak ke tvarování, tak i k podpoře nasazení květů a plodů. Skupiny dřevin v přírodní zahradě potřebují minimální udržovací řez. Odumřelé větve poskytují potravu a úkryt mnoha obyvatelům zahrady. Houští je ideálním místem pro zahnízdění zpěvného ptactva. Příliš se rozrůstající křoviny se zčásti nebo úplně seříznou...
Read more
Kompost

Kompost

Kompost – přirozená věc Všechny rostlinné látky se dají znovu zhodnotit, neboť příroda nezná žádné odpady. V trvale udržitelném koloběhu se odumřelé části rostlin přeměňují na humus, z něhož opět vzniká nový život. Kompost ve vlastní zahradě je ideálním obrazem hospodaření v koloběhu, které se ve volné přírodě skutečně odehrává. Hromada kompostu by proto neměla...
Read more
Hnojení

Hnojení

Hnojiva – udělej si sám Pravý přírodní zahradník se bez většího množství nakupovaných hnojiv obejde. To nejdůležitější hnojivo, tedy kompost, ale i další drahocenná hnojiva si snadno vyrobí sám. Můžeme si ho vyrobit ve vlastní zahradě a představuje základ přirozené výživy rostlin. Kompost je navíc zdrojem humusu důležitého pro půdní úrodnost a potravou pro půdní...
Read more
Půda

Půda

Půda - základ zahrady Naše půda je komplexní ekosystém. Kdo porozumí jejím základním mechanismům, tomu se zahrada odvděčí zdravými rostlinami. Jako půda se označuje nejvrchnější kyprá a oživená vrstva zemské kůry. Dobrá půda by měla obsahovat tyto stavební kameny: Minerální součásti Anorganické látky různé velikosti, od skály přes štěrk až po písek, hlínu a jílové...
Read more

Péče o zahradu

Obhospodařování - správná péče o zahradu Zahrada není jen místem odpočinku a zdrojem vitaminů, ale tvoří také cenné útočiště pro mnoho druhů rostlin a živočichů. Dobré obhospodařování proto bere ohled na všechny aspekty zahrady. Pečovat o zahradu přirozeným způsobem znamená usilovat o vytvoření uzavřených koloběhů. Ústřední význam přitom má udržování a zvyšování půdního zdraví a...
Read more

Login

Lost your password?